دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی فیزیک با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی فیزیک با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Micronised Egyptian blue pigment A novel near-infrared luminescent fingerprint dusting powder
ترجمه عنوان: رنگدانه آب مصری میکرونیزه؛ یک پودر جدید پاشیدنی لومینسانس (شب رنگ) نزدیک به فروسرخ مخصوص انگشت نگاری
رشته: فیزیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: High Repetition Rate High-Power Wide-Aperture Lasers
ترجمه عنوان: لیزرهای دیافراگم باز پرقدرت با میزان تکرار بالا
رشته: فیزیک
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Home Built Laser Projector
ترجمه عنوان: پروژکتور لیزری سینمای خانگی
رشته: فیزیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Impact of Cavity Size on Optical Injection Locking in Semiconductor Ring Lasers
ترجمه عنوان: تاثیر اندازه حفره در قفل شدگی تزریق نوری در لیزرهای حلقه ای نیمه هادی
رشته: فیزیک
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Influence of Edge Defects, Vacancies, and potential Fluctuations on Transport Properties of Extremely Scaled Graphene Nanoribbons
ترجمه عنوان: تاثیر نقص لبه ای و نوسانات بلقوه در خواص انتقال نانوروبانهای گرافن
رشته: فیزیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Characterization of Nanocrystals Using Spectroscopic Ellipsometry
ترجمه عنوان: توصیف نانوکریستال ها- با استفاده از الیپسومتری طیف نما
رشته: فیزیک
تعداد : 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی  وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: A high performance scientific cloud computing environment for materials simulations
ترجمه عنوان: محیط محاسبات ابری علمی کارآمد برای شبیه سازی مواد
رشته: فیزیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Optimal geometric design of monolithic thin-film solar modules: Architecture of polymersolar cells
ترجمه عنوان: طراحی هندسی بهینه ماژول های پوسته نازک یکپارچه خورشیدی؛ ساختمان پیل های خورشیدی پلیمری
رشته: فیزیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Graphene supports the propagation of subwavelength optical solitons
ترجمه عنوان: گرافین از تکثیر سولیتون های اپتیکال زیر طول موج حمایت می کند
رشته: فیزیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles
ترجمه عنوان: مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و  آلیاژسازی نانوذرات
رشته: فیزیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Nanostructural Chemically Bonded Ca-Aluminate Based Bioceramics
ترجمه عنوان: بيوسراميك هاي مبتني بر آلومينات كلسيم با نانو ساختار شيمیايي بهم متصل
رشته: فیزیک
تعداد: 25 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Electrochemical characterization and computational fluid dynamics simulation of flow-accelerated corrosion of X65 steel in a CO2-saturated oilfield formation
ترجمه عنوان: مشخصات الکتروشیمیایی و شبیه سازی محاسباتی دینامیک جریان خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد ایکس 65 در آب نفتی اشباع شده از دی اکسید کربن
رشته: فیزیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Fabrication of Nanostructure Electroforming Copper Layer by Means of an Ultrasonic-assisted Mechanical Treatment
ترجمه عنوان: ساخت لایه مسی نانوساختار فرآورى شده از راه  قالب گيرى برقى به وسیله عملیات مکانیکی مبتنی بر امواج مافوق صوت
رشته: فیزیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Knowledge Management in Fast Reactors
ترجمه عنوان: مديريت دانش در رآكتورهاي سريع
رشته: فیزیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Nanocrystals- Nanowires- Nanolayers
ترجمه عنوان: نانو کریستال ها- نانوسیم ها- لایه های نانو
رشته: فیزیک
تعداد: 75 صفحه انگلیسی پی دی اف- 53 صفحه فارسی وورد
قیمت: 450000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Forced chemical confinement fusion
ترجمه عنوان: همجوشی حبس شیمیایی اجباری
رشته: فیزیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Role of undoped cap in the scaling of thin-disk lasers
ترجمه عنوان: نقش عدم پیش بینی کلاهک در سنجش لیزرهای صفحه نازک
رشته: فیزیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Review on NanoFluids, Experiments and Applications
ترجمه عنوان: مروری بر نانوسیالات، آزمایشات و کاربردها
رشته: فیزیک
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Bistability and Switching Properties of Semiconductor Ring Lasers With External Optical Injection
ترجمه عنوان: مشخصه های کلیدزنی و پایداری دوسویه لیزرهای حلقه ای نیمه هادی با تزریق نوری بیرونی
رشته: فیزیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Physical elution in phage display selection of inorganic-binding peptides
ترجمه عنوان: جدايش فيزيكي با استفاده از انتخاب اشکارسازی باکتریوفاژ و پپتيدهای غیرآلی متصل
رشته: فیزیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : NMR studies of pore formation and water diffusion in self-hardening cut-off wall materials
ترجمه عنوان: تحقیقات رزونانس مغناطیسی هسته ای روی تشکیل حفره و نفوذ آب در مصالح  دیوار آب بند خود سخت ساز
رشته: فیزیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effects of high frequency electromagnetic waves on the vegetal organisms
ترجمه عنوان: تأثیر امواج الکترومغناطیسی بافرکانس بالا بر ارگانیسم های گیاهی
رشته: فیزیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Hydrophobic attraction forces in asymmetric aqueous films between hydrophobized micabare mica surfaces
ترجمه عنوان: نيروهاي جاذبه هيدروفوبيك در پوشش های مايع غيرمتقارن بين سطوح هيدروفيل و هيدروفوب ميكا
رشته: فیزیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Materials with specific magnetic properties
ترجمه عنوان: موادی با ویژگی های مغناطیسی
رشته: فیزیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Acoustic Ultrasonic Lubrication
ترجمه عنوان: روغن کاری یا گریس کاری التراسونیک/ وابسته به  شنوایی
رشته: فیزیک
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Acoustic emission based drill condition monitoring during drilling of glassphenolic polymeric composite using wavelet packet transform
ترجمه عنوان: نظارت شرایط حفاری بر مبنای انتشار صوت (حفر كننده) در طول حفاري تركيب پلیمری فنل/ شیشه با استفاده از تغییر بسته موج
رشته: فیزیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Drilling of carbon composites using a one shot drill bit: Five stage representation of drilling and factors affecting maximum force and torque
ترجمه عنوان: دريل کاری کامپوزيت هاي کربن به کمک نوک مته تک شات بخش 1: تشريح مراحل پنج گانه حفاري و فاکتورهای تأثيرگذار بر بيشترين ميزان نيرو و گشتاور
رشته: فیزیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effect of PWHT cycles on fatigue crack growth and toughness of quenched and tempered pressure vessel steels
ترجمه عنوان: تاثیر چرخه های حرارتی پس از جوشکاری بر رشد خستگی شکاف و استحکام ظروف فشار فولادی که حرارت دیده و سرد شده
رشته: فیزیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Laser treatment for corrosion prevention of electrical contact gold coating
ترجمه عنوان: عملیات لیزری برای جلوگیری از خوردگی پوشش های طلای اتصالات الکتریکی
رشته: فیزیک
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Integrated photoelasticity for nondestructive residual stress measurement in glass
ترجمه عنوان: عملکرد لرزه ای اتصالات ممان فولاد مقطع کاهش یافته تاثیرات استحکام ناحیۀ پانل و روش اتصال شبکه ای جوش خورده
رشته: فیزیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Whole-field digital measurement of principal stress directions in photoelasticity
ترجمه عنوان: اندازه گیری دیجیتالی کل میدان مسیرهای تنش اصلی در فتوالاستیسیته
رشته: فیزیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1998
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Use of Combined Signal for reactor signal validation
ترجمه عنوان: استفاده از سیگنال های ترکیبی برای خاموش کردن سیگنال موجود راکتوری
رشته: فیزیک
تعداد: 77 صفحه انگلیسی پی دی اف- 74 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1994
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu