دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی معارف اسلامی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی معارف اسلامی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Administrative Ethics with special reference to Islam
ترجمه عنوان: اصول اخلاق اداری از منظر دین اسلام
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: برای دریافت ترجمه مقاله، با  شماره 09119608453 از طریق تماس تلفنی، تلگرام، واتساپ و شبکه های اجتماعی موردنظرتان با ما در تماس باشید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Relations in the Trinitarian reality
ترجمه عنوان: روابط در حقیقت تثلیث (یا سه گانه باوری)؛ دو رویکرد
رشته: معارف
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Development of Accounting Theory Based on Islamic Teachings
ترجمه عنوان: پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی:  نگاهی بر اصول عدل و احسان
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------

عنوان مقاله: Islamic marketing mix, the critical factors
ترجمه عنوان: ترکیب بازاریابی اسلامی؛ فاکتورهای تعیین کننده
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------

عنوان مقاله: Entrepreneurs social responsibilities from Islamic perspective
ترجمه عنوان: مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلامی؛ مطالعه کارآفرینان مسلمان درمالزی
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------

عنوان مقاله: Industrial training a survey on its effectiveness among undergraduates from the Faculty of the Islamic Studies
ترجمه عنوان: آموزش صنعتی؛ ارزیابی بر اثربخشی در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی
رشته:معارف اسلامی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------

عنوان مقاله: Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank, The Moderation Role of Knowledge and Pricing
ترجمه عنوان: رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی؛ نقش  تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------

عنوان مقاله: The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case
ترجمه عنوان: توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای شرکت های کوچک متوسط در یک کشور در حال توسعه؛ مورد اندونزی
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
--------------------------------
عنوان مقاله: The impact of the financial crisis on the global economy; can the Islamic financial system help
ترجمه عنوان: تاثیر بحران مالی بر روی اقتصاد جهانی؛ آیا نظام مالی اسلامی می تواند کمک کننده باشد
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies
ترجمه عنوان: ارزیابی روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: The Role of the Stock Exchange in An Islamic Economy
ترجمه عنوان: نقش  بورس اوراق بهادار در اقتصاد اسلامی
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1984
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
-------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu