دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی توریسم و جهانگردی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی توریسم و جهانگردی با ترجمه فارسی

عنوان مقاله: Medical hotels in the growing healthcare business industry Impact of international travelers' perceived outcomes
ترجمه عنوان: نقش هتل بیمارستان ها در صنعت رو به رشد مراقبت های بهداشتی: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی
رشته: توریسم
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Impacts of the World Recession and Economic Crisis on Tourism North America
ترجمه عنوان: اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم؛ آمریکای شمالی
رشته: توریسم
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Towards Strategic Intent Perceptions of disability service provision amongst hotel accommodation managers
ترجمه عنوان: به  سمت هدف استراتژیک؛ دیدگاه های مدیران اقامت هتل در  مورد تامین خدمات برای افراد معلول
رشته: توریسم
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Customer satisfaction using low cost carriers
ترجمه عنوان: رضایت مشتری با استفاده از حامل های کم هزینه
رشته: توریسم
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The trilateral relationship ecotourism- sustainable tourism slow travel among nature in the line with authentic tourism
ترجمه عنوان: ارتباط سه جانبه اکوتوریسم- گردشگری پایدار- سفر كم شتاب در طبيعت همراه با دوستداران گردشگري اصيل
رشته: توریسم
تعداد: 3 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Inherent complexity Disability accessible tourism and accommodation information preferences
ترجمه عنوان: پیچیدگی ذاتی؛ معلولیت، گردشگری با قابلیت دسترسی به امکانات و تمایلات برای کسب اطلاعات در مورد محل اقامت
رشته: توریسم
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of perceived service fairness on emotions, and behavioral intentions in restaurants
ترجمه عنوان: اثر درک مشتریان از منصفانه بودن خدمات بر احساسات و نیات رفتاری آن ها در رستوران ها
رشته: توریسم
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------
عنوان مقاله: Moderating effects of gender and organizational level between role stress and job satisfaction among hotel employees
ترجمه عنوان: تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی میان کارمندان هتل
رشته: توریسم
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Transformational leadership style, market competition and departmental performance
ترجمه عنوان: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، وعملکرد سازمانی؛ شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا
رشته: توریسم
تعداد : 8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکبده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Is the Turkish tourism industry ready for a disabled customer’s market
ترجمه عنوان: آیا صنعت توریسم ترکیه آمادگی برای تقاضای مشتریان معلول جسمی دارد
رشته: توریسم
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling Tourism Advertising Effectiveness
ترجمه عنوان: مدل سازی اثربخشی تبلیغات گردشگری
رشته: توریسم و گردشگری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Sustainable Destination Development the Tour Operator Perspective
ترجمه عنوان: توسعه پایدار مقصدهای سفر؛ چشم انداز مجریان تورها
رشته: توریسم و گردشگری
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Tourism education in China
ترجمه عنوان: آموزش های مربوط به صنعت توریسم در جمهوری خلق چین
رشته: توریسم
تعداد : 5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 1987
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu