دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی نفت با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی نفت با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Heavy metals and metalloids content and enrichment in Gulf Coast sediments in the vicinity of an oil refinery
ترجمه عنوان: محتوی فلزات سنگین و شبه فلزات و غنی ساز در رسوبات موجود در ساحل خلیج در مجاورت یک پالایشگاه نفت
رشته: مهندسی نفت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Data as an asset What the oil and gas sector can learn from other industries about Big Data
ترجمه عنوان: داده ها همچون سرمایه ارزشمند هستند؛ آنچه که بخش نفت و گاز می تواند از دیگر صنایع در رابطه با داده های کلان فرا گیرد
رشته: مهندسی نفت
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Business Cycles in Oil Exporting Countries A Declining Role for Oil
ترجمه عنوان: چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت؛ نقش کاهش نفت
رشته: مهندسی نفت
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Smart control of hydrodynamic slug flow
ترجمه عنوان: کنترل هوشمند جریان حلزونی هیدرودینامیک
رشته: مهندسی نفت
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Variable Neighborhood Search heuristic for  the Inventory Routing Problem in fuel delivery
ترجمه عنوان: جستجوی همسایگی متغیر ابتکاری به منظور مسیریابی کالا در تحویل سوخت
رشته: مهندسی نفت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید  
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Electrochemical characterization and computational fluid dynamics simulation of flow-accelerated corrosion of X65 steel in a CO2-saturated oilfield  formation
ترجمه عنوان: مشخصات الکتروشیمیایی و شبیه سازی محاسباتی دینامیک جریان خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد ایکس 65 در آب نفتی اشباع شده از دی اکسید کربن
رشته: مهندسی نفت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Earthquake Effect Analysis of  Buried Pipelines
ترجمه عنوان: آنالیزهای اثر زلزله بر خطوط لوله مدفون شده
رشته: مهندسی نفت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: What Is the Role of the State
ترجمه عنوان: نقش دولت ها در زمینه بهره برداری از منابع طبیعی
رشته: مهندسی نفت
تعداد: 28 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید  
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Offshore and Onshore Reliability Data- OREDA
ترجمه عنوان: پروژه داده های قابل اطمینان ساحلی و فراساحلی
رشته: مهندسی نفت
تعداد: 40 صفحه انگلیسی پی دی اف- 45 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Contamination and Treatment
ترجمه عنوان: آلودگی و تصفیه
رشته: مهندسی نفت
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 1998
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Chad–Cameroon pipeline
ترجمه عنوان: خط لوله چاد- کامرون
رشته: مهندسی نفت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu