دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی

فناوری اطلاعات

دانلود مقاله انگلیسی فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی

عنوان مقاله: Phishing Website Detection Based on Deep Convolutional Neural Network and Random Forest Ensemble Learning
ترجمه عنوان: شناسایی وب سایت  فیشینگ بر مبنای شبکه عصبی پیچشی عمیق و یادگیری جمعی الگوریتم جنگل تصادفی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2021
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: OTT Market and Regulations in Turkey
ترجمه عنوان: بازار خدمات ارائه محتوا و مقررات کشور ترکیه
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2021
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: EU cybersecurity and cyber diplomacy
ترجمه عنوان: امنیت سایبری و دیپلماسی سایبری اتحادیه اروپا
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2021
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Online retailing across e-channels and e-channel touchpoints; Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment
ترجمه عنوان: خرده فروشی آنلاین از طریق کانال های الکترونیکی و نقاط تماس کانال های الکترونیکی؛ پژوهش های مربوط به رفتار مصرف کننده در محیط تجارت الکترونیکی چندکاناله
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: A Survey on Data Mining Classification Algorithms
ترجمه عنوان: بررسی الگوریتم های دسته بندی داده کاوی
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: On-Cloud Healthcare Clinic An e-health consultancy approach for remote communities in a developing country
ترجمه عنوان: کلینیک مراقبت های سلامت ابری؛ مشاوره سلامت به روش الکترونیک برای مناطق دوردست در یک کشور در حال توسعه
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Shaping intention to resist social engineering through transformational leadership information, security culture and awareness
ترجمه عنوان: شکل گیری قصد و نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول گرا، فرهنگ و آگاهی از امنیت اطلاعات
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 47 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Application-layer denial of service attacks; taxonomy and survey
ترجمه عنوان: حملات منع سرویس در سطح لایه کاربردی؛ طبقه بندی و بررسی
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 20 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Internationalization model revisited e-marketing approach
ترجمه عنوان: مدل تجدیدنظر شده بین المللی سازی؛ رویکرد بازاریابی اینترنتی
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A scalable AWG-based data center network for cloud computing
ترجمه عنوان: شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی بر گریتینگ آرایه موج بری برای رایانش ابری
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: servIoTicy and iServe a Scalable Platform for Mining the IoT
ترجمه عنوان: پلتفرم مقیاس پذیر برای کاوش اینترنت اشیاء
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Cloud Radio Access Network
ترجمه عنوان: شبکه دسترسی رادیو ابر؛ مبادی اولیه
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Using a sustainability index to assess energy technologies
ترجمه عنوان: استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Data and infrastructure security auditing in cloud computing environments
ترجمه عنوان: امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی  در محیط های رایانش ابری
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Security and Privacy in Mobile Social Networks, Challenges and Solutions
ترجمه عنوان: امنیت و حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی سیار؛ چالش ها و راه حل ها
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Information technology and its changing roles to economic growth and productivity in Australia
ترجمه عنوان: فناوری اطلاعات و نقش در حال تغییر آن در رشد اقتصادی و بهره وری در استرالیا
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Satisfaction and post-purchase intentions with service recovery of online shopping websites; Perspectives on perceived justice and emotions
ترجمه عنوان: رضایت و نیات پس از خرید با احیاء خدمات وب سایت های خرید آنلاین؛ دیدگاه هایی در مورد ادراک عدالت و احساسات
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 40 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Optimizing Risk Management Using Learning Automata
ترجمه عنوان: بهینه سازی مدیریت ریسک با استفاده از ماشین خودکار یادگیری
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Trading privacy with incentives in mobile commerce, A game theoretic approach
ترجمه عنوان: حریم خصوصی تبادل با نگرش به مبادلات موبایلی: با رویکرد نظریه بازی ها
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu