مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه


عنوان مقاله: Economic bonding, auditor safeguard and audit quality; Peer review evidence from individual auditors
ترجمه عنوان: پیوند اقتصادی، حمایت از حسابرس و کیفیت حسابرسی؛ شواهد حاصل از بازنگری همتراز توسط حسابرسان مستقل
رشته: حسابداری
تعداد: 19 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Audit committees independence and the information content of earnings announcements in Western Europe
ترجمه عنوان: استقلال کمیته حسابرسی و محتوای اطلاعات اعلامیه های درآمدی در اروپای غربی
رشته: حسابداری
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Empirical Investigation on Ownership Charactristics, Activities of Audit Committee, and aufit Fees  in companies listed on Indonesia Stock Exchange
ترجمه عنوان: تحقیقات تجربی در ویژگی های مالکیت، فعالیت های کمیته حسابرسی و حق و الزحمه خدمات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی
رشته: حسابداری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Does freezing a defined benefit pension plan affect firm risk
ترجمه عنوان: آیا محدودسازی مزایای تعریف شده طرح بازنشستگی، ریسک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد
رشته: حسابداری
تعداد: 20 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود  محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Financial information management for university departments, using open-source software
ترجمه عنوان: مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
رشته: حسابداری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Development of Accounting Theory Based on Islamic Teachings
ترجمه عنوان: پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای  آموزه های اسلامی: نگاهی بر اصول عدل و احسان
رشته: حسابداری
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Data and infrastructure security auditing in cloud computing environments
ترجمه عنوان: امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری
رشته: حسابداری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The relations among competition, delegation, management accounting systems change and performance
ترجمه عنوان: روابط  میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد
رشته: حسابداری
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Management controls in family-owned businesses (FOBs) and management accounting on the adaptation of organization interaction
ترجمه عنوان: کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی
رشته: حسابداری
تعداد:  12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: A survey of factors influencing the choice of product costing systems in UK organizations
ترجمه عنوان: بررسی عواملی که انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول را در بریتانیا تحت تاثیر قرار می دهد
رشته: حسابداری
تعداد:  23 صفحه انگلیسی پی دی اف - 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


----------------------------------
عنوان مقاله: Auditors’ Internal Control Over Financial Reporting Decisions
ترجمه عنوان: کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی
رشته: حسابداری
تعداد:  36 صفحه انگلیسی پی دی اف - 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Introduction to Accounting Information System
ترجمه عنوان: مقدمه ای در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری
رشته: حسابداری
تعداد:  24 صفحه انگلیسی پی دی اف - 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله: Good Intentions at Good Grains, Inc.
ترجمه عنوان: اهداف مناسب در شرکت گود گرین
رشته: حسابداری
تعداد:  19 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Corporate Social Disclosures and Accounting Theories
ترجمه عنوان: شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری
رشته: حسابداری
تعداد:  16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Is there an audience for public sector annual reports Australian evidence
ترجمه عنوان: آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند
رشته: حسابداری
تعداد:  20 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Metaphors and accounting for stock options
ترجمه عنوان: عوامل و اصول حسابداری در اختیار خرید سهام
رشته: حسابداری
تعداد:  25 صفحه انگلیسی پی دی اف - 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Rules as Payoff Functions
ترجمه عنوان: قوانین حسابداری مرتبط به بازده کار
رشته: حسابداری
تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: The Impact of Information Technology Investments on the public accounting firm productivity
ترجمه عنوان: تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
رشته: حسابداری
تعداد:  12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Drivers of and barriers to management accounting change
ترجمه عنوان: محرک ها و موانع مربوط به تحول حسابداری مدیریت
رشته: حسابداری
تعداد:  32 صفحه انگلیسی پی دی اف - 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Multicriteria decision aid in financial management
ترجمه عنوان: تصمیمات کمک کننده چند ضابطه ای در مدیریت مالی
رشته: حسابداری
تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت : 14000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Qualitative management accounting research
ترجمه عنوان: پژوهش های مرتبط به حسابداری مدیریت کیفی
رشته: حسابداری
تعداد:  7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Accounting Informs Investors and Earnings Management is Rif
ترجمه عنوان: تاثیر حسابداری بر روی آگاهی سرمایه گذاران و مدیریت فراگیر درآمدها
رشته: حسابداری
تعداد:  10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: A new measure of earnings forecast uncertainty
ترجمه عنوان: ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود
رشته: حسابداری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


----------------------------------
عنوان مقاله: Financial leverage, firm growth and financial strength in the listed companies in Sri Lanka
ترجمه عنوان: اهرم مالی، رشد شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده کشورسریلانکا
رشته: حسابداری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Accounting research and the public interest
ترجمه عنوان: تحقيق حسابداري و منافع عمومي
رشته: حسابداری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Applying the Government Accounting Standard board
ترجمه عنوان: کاربرد هیات استانداردهای حسابداری دولتی
رشته: حسابداری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Asset characteristics and Classification of assets
ترجمه عنوان: مشخصه های دارایی و طبقه بندی دارایی ها
رشته: حسابداری
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enterprise resource planning systems’ impact on accounting processes
ترجمه عنوان: تاثيرات سيستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرايندهاي حسابداري
رشته: حسابداری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Facts about GASB
ترجمه عنوان: حقايق در مورد گسب- هیات استانداردهای حسابداری دولتی
رشته: حسابداری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Initial Public Offerings and the Role of the Management Accountant
ترجمه عنوان: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت
رشته: حسابداری
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------
عنوان مقاله: Online reporting accounting in cyber-society
ترجمه عنوان: گزارش آنلاين: حسابداري در جامعه الكترونيكي
رشته: حسابداری
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Risk-Based Auditing
ترجمه عنوان: حسابرسي مبتنی بر ریسک: رویکردی جدید
رشته: حسابداری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Theory of Constraints, a Comparative Assessment
ترجمه عنوان: تئوري محدوديت ها؛ ارزيابي مقايسه اي
رشته: حسابداری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Strategic Management Accounting
ترجمه عنوان: حسابداری مدیریت استراتژیک
رشته: حسابداری
تعداد: 21 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Audit pricing and nature of controlling shareholders
ترجمه عنوان: حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ شواهد از فرانسه
رشته: حسابداری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Influences on school leavers’ career decisions, Implications for the accounting profession
ترجمه عنوان: تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری
رشته: حسابداری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Money Laundering
ترجمه عنوان: پولشویی
رشته: حسابداری
تعداد: 28 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Determinates Of Selecting Accounting Software
ترجمه عنوان: عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی
رشته: حسابداری
تعداد: 15 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Value Added Tax Accounting Concepts And Issues
ترجمه عنوان: اصول حسابداری ماليات بر ارزش افزوده؛ مفاهيم و موضوعات
رشته: حسابداری
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Corporate social responsibility and tax avoidance
ترجمه عنوان: مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات: دیدگاه و بازتاب ها
رشته: حسابداری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An analysis of attributes that impact information technology audit quality
ترجمه عنوان: آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد
رشته: حسابداری
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Fifty Two Tools of Management Accounting
ترجمه عنوان: 52 ابزار برای حسابداری مدیریتی
رشته: حسابداری
تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Governmental accounting for heritage assets
ترجمه عنوان: حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده: کاربردهای اقتصادی، اجتماعی
رشته: حسابداری
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 1997
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Short-term debt maturity,monitoring and accruals-based earnings management
ترجمه عنوان: سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی
رشته:
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Six Sigma in the UK service organisations
ترجمه عنوان: مدل شش سيگما در سازمان هاي خدماتي انگليس
رشته: حسابداری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effect of organizational life cycle stage on the use of activity-based costing
ترجمه عنوان: تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
رشته: حسابداری
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The IASB and FASB convergence process and the need for ‘concept-based’accounting teaching
ترجمه عنوان: روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
رشته: حسابداری
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Accrual Accounting and the Australian Public Sector
ترجمه عنوان: حسابداری تعهدی و بخش دولتی استرالیا
رشته: حسابداری
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Central Government Accounting and Financial Reporting
ترجمه عنوان: حسابداری دولت مرکزی و گزارشگری مالی : مقایسه ای بین فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا
رشته: حسابداری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Issues in Accrual Accounting and Budgeting by Government
ترجمه عنوان: مسائل مربوط به حسابداری تعهدی و بودجه ریزی توسط دولت
رشته: حسابداری
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Corruption and local governance the role of behavioural accounting
for effective service delivery

ترجمه عنوان: فساد و حکومت محلی؛ نقش رفتاری حسابداری برای ارائه خدمات موثر
رشته: حسابداری
تعداد: 15 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effect of a decision aid on risk aversion in capital investment decisions
ترجمه عنوان: تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری ثابت
رشته: حسابداری
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Conservatism and Auditor-Client Negotiations
ترجمه عنوان: محافظه کاری و مذاکرات بین حسابرس و کارفرما
رشته: حسابداری
تعداد: 23 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 1991
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu