دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی علوم تربیتی با ترجمه فارسی

علوم تربیتی

دانلود مقاله انگلیسی علوم تربیتی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Instructional leadership
ترجمه عنوان: مدیریت آموزشی
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2019
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: E-marketing education in transition An analysis of international courses and programs
ترجمه عنوان: آموزش بازاریابی الکترونیکی در حال تحول؛ تجزیه  وتحلیل دوره های بین المللی و برنامه ها
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Research methods in library and information science
ترجمه عنوان: روش هاي تحقيق در مورد علوم کتابداري و اطلاع رساني
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Collective Innovation A  new approach for dealing with society induced challenges
ترجمه عنوان: نوآوری جمعی؛ روشی جدید برای مقابله با چالش های القاء شدة جامعه
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی  اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effectiveness of Stress Management  on Mental Health of Divorced Women
ترجمه عنوان: اثر  بخشی مدیریت استرس برسلامت روان زنان مطلقه
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه:  بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A comparison of effect of pictorial storytelling and playing games on Iranian kindergartners' vocabulary recognition
ترجمه عنوان: مقایسه تاثیر داستان سرایی تصویری و بازی در کودکان جهت شناخت واژگان
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: New Trend and Approches in Instructional Design and Technology
ترجمه عنوان: گرایش ها و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu