دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

مقاله انگلیسی برق و الکترونیک با ترجمه فارسی

برق و الکترونیک

دانلود مقاله انگلیسی برق و الکترونیک با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Low Complexity Precoding and Detection in Multi-User Massive MIMO OTFS Downlink
ترجمه عنوان: تشخیص و پیش کدگذاری ساده در خط ارتباطی پایین رو در سیستم چند ورودی و چند خروجی فضای فرکانس زمانی متعامد بزرگ چندکاربری
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 16 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2021
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Development and performance analysis of intelligent fault ride through control scheme in the dynamic behavior of grid connected DFIG based wind systems
ترجمه عنوان: توسعه و تحلیل عملکرد طرح کنترل هوشمند گذر از خطا در رفتار دینامیکی سیستم های بادی مبتنی بر ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه متصل به شبکه
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 16 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Data mining in lithium-ion battery cell production
ترجمه عنوان: داده کاوی در تولید پیل باتری یون لیتیومی
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Annual energy loss reduction of distribution network through reconfiguration and renewable  energy sources
ترجمه عنوان: کاهش اتلاف انرژی سالانه شبکه توزیع از طریق بازپیکربندی و منابع انرژی تجدیدپذیر
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 17 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Merging PDKs to build a design environment for 3D circuits; methodology, challenges and limitations
ترجمه عنوان: ادغام کیت های طراحی فرایند برای ایجاد محیط طراحی مدارهای سه بعدی؛ روش شناسی، چالش ها و محدودیت ها
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2019
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Control of solid-state transformer-enabled DC Microgrids
ترجمه عنوان: کنترل ریزشبکه های جریان مستقیم به کمک مبدل حالت جامد
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 33 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Overview and design of solid-state transformers
ترجمه عنوان: نمای کلی و طراحی ترانسفورماتورهای حالت جامد
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 20 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Online FOPID control of material level in steady flow bunker based on data-driven techniques
ترجمه عنوان: بررسی  کنترل کننده تناسبی- انتگرالی مشتقی با مرتبه کسری آنلاین سطح مواد در مخازن جریان پایدار بر مبنای تکنیک های داده محور
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه  دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Three P-Silicon Layer s in Reliable Lateral Double Diffused Metal Oxide Semiconductor transistor
ترجمه عنوان: ورود سه لایه سیلیکون- پی، در ترانزیستور نیمه رسانا اکسید فلز با توزیع مضاعف جانبی
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 3 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Fiber-Optic Current Sensor Tolerant Imperfections of Polarization-Maintaining Fiber Connectors
ترجمه عنوان: تحمل یا تولرانس سنسور جریان فیبر نوری نسبت به عیوب  کانکتورهای فیبر نگهدارنده قطبش
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Reactive power control strategy of DFIG-based wind farm to mitigate SSO
ترجمه عنوان: استراتژی کنترل توان راکتیو مبتنی بر دی اف آی جی در مزارع بادی به منظور کاهش نوسانات اس اس او
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Lyapunov Function and Sliding Mode Control Approach for the Solar-PV Grid Interface System
ترجمه عنوان: تابع لیاپانوف و روش کنترل حالت لغزنده برای سیستم رابط شبکه فتوولتاییک خورشیدی
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Compressive Sampling for Detection of Frequency-Hopping Spread Spectrum Signals
ترجمه عنوان: نمونه برداری فشرده برای شناسایی سیگنال های طیف گسترده پَرِش فرکانسی
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه  دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Switched-Battery Boost-Multilevel Inverter with GA Optimized SHEPWM for Standalone Application
ترجمه عنوان: اینورتر چندسطحی تقویتی سوییچ شده با باتری، با روش مدولاسیون پهنای پالس حذف هارمونیک انتخابی الگوریتم ژنتیک برای کاربرد مستقل
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: New Adaptive Fuzzy PID Control Method and Its Application in FCBTM
ترجمه عنوان: روش جدید کنترل تطبیقی فازی پی آی دی و کاربرد آن در دستگاه تست برد مدار انعطاف پذیر
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An FPGA-Based Advanced Control Strategy of a Grid-Tied PV CHB Inverter
ترجمه عنوان: استراتژی کنترل پیشرفته مبتنی بر اف پی جی ای، برای اینورتر اچ پُل آبشاری فتوولتاییک متصل به شبکه
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Artificial Neural Network to Assess the Impact of Neighbouring Photovoltaic Systems in power forecasting in Utrecht, the Netherlands
ترجمه عنوان: شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی تأثیر سیستم های فوتوولتائیک مجاورت در پیش بینی توان در اوترخت، هلند
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: A novel approach for fuzzy logic PV inverter controller optimization using lightning search algorithm
ترجمه عنوان: روش جدیدی برای بهینه سازی کنترل کننده اینورتر فتوولتاییک منطق فازی با استفاده از الگوریتم جستجوی رعد و برق
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Model Predictive Control of Grid-Connected Inverters for PV Systems With Flexible Power Regulation and Switching Frequency Reduction
ترجمه عنوان: کنترل پیش بینی مدل اینورتورهای متصل به شبکه، برای سیستم های فتوولتاییک با تنظیم توان انعطاف پذیر و کاهش فرکانس سوییچینگ
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Grid-tied photovoltaic system based on PSO MPPT technique with active power line conditioning
ترجمه عنوان: سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه مبتنی بر تکنیک پی اس او- ام پی پی تی با شرطی سازی خط توان فعال
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Real-Time Testing of a Fuzzy-Logic-Controller-Based Grid-Connected
ترجمه عنوان: تست زمان واقعی کنترل گر منطق فازی بر مبنای سیستم اینورتر فتوولتاییک متصل به شبکه
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Active Steganalysis of Transform Domain Steganography Based on Sparse Component Analysis
ترجمه عنوان: نهان کاوی فعال در حوزه تبدیل نهان نگاری، بر اساس آنالیز اجزای پراکنده
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله  : Using a sustainability index to assess energy technologies
ترجمه عنوان: استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Optimal power flow by BAT search  algorithm for generation reallocation with unified power flow controller
ترجمه عنوان: جریان توان بهینه توسط الگوریتم جستجوی بی اِی تی برای تخصیص مجدد تولید با کنترلر جریان برق یکپارچه
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Design of a Fuzzy Logic Controller Based STATCOM for IEEE Bus System
ترجمه عنوان: طراحی کنترل کنندة منطقی مبتنی بر استاتکام فازی برای سیستم گذرگاه آی ای ای
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Solar PV and Battery Storage Integration using a New Configuration of a Three-Level NPC Inverter With Advanced Control Strategy
ترجمه عنوان: فتوولتاییک خورشیدی و یکپارچگی ذخیره سازی باتری با استفاده از پیکره بندی اینورتورآن پی سی سه سطحی با استراتژی کنترل پیشرفته
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Composite automated distribution system reliability model considering various automated substations
ترجمه عنوان: مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله : A hybrid wavelet-ELM based short term price forecasting for electricity market
ترجمه عنوان: پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک- ماشین یادگیری سریع ترکیبی، برای بازار برق
رشته: برق
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: A Modified Vacation Queueing Model and its Application on the Discontinuous Reception power  saving mechanism in unreliable Long Term Evolution networks
ترجمه عنوان: یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های تکاملی بلند مدت نامعتبر
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 42 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Cooperative Spectrum Sharing Between Cellular and Ad-Hoc Networks
ترجمه عنوان: به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و ادهاک
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Exploiting PV Inverters to Support Local Voltage A Small-Signal Model
ترجمه عنوان: بهره برداری از مبدل فتوولتائیک برای حمایت از ولتاژ محلی یک مدل سیگنال کوچک
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانیدانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A comprehensive review of  maximum power point tracking algorithms for photovoltaic systems
ترجمه عنوان: بررسی جامع الگوریتم ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم برای سیستم های فتو ولتائیک
رشته: برق
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind power plants
ترجمه عنوان: اندازه بهینه و محل دستگاه جبرانگر وار ایستاتیک برای بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با فتوولتاییک پراکنده و نیروگاه بادی
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Probabilistic Issue of Reliability for Power Machinery Operating in Coal Fired Power Plants
ترجمه عنوان: ميزان احتمالات قابليت اطمينان براي فعالیت توان ماشين آلات در نیروگاه های سوخت زغال چوب
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Review of photovoltaic degradation rate methodologies
ترجمه عنوان: بررسی روش های محاسبه سرعت تخریب فتوولتائیک
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Safety analysis of discrete event systems using a simplified Petri net controller
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل ایمنی سیستم های گسسته پیشامد با استفاده از شبکه های پتری ساده
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Vector Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Based On Sinusoidal Pulse Width Modulated Inverter with Integral Controller  
ترجمه عنوان: کنترل برداری موتور سنکرون آهنربای دائم بر اساس پالس سینوسی تعدیل عرض اینورتر با کنترل کننده انتگرال متناسب
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: FGP Approach for Solving Fractional Multiobjective Decision Making Problems using GA with Tournament Selection and Arithmetic Crossover
ترجمه عنوان: روش برنامه نویسی آرمانی فازی برای حل جزء به جزء مسائل تصمیم گیری چند هدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با انتخاب تورنومنت یا رقابتی و نقطه تقاطع ریاضی
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Fuzzy based UPFC control for power frequency oscillations
ترجمه عنوان: نظارت کنترل کننده یکپارچه پخش توان مبتنی بر فازی برای نوسانات فرکانسی توان
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Fuzzy sliding mode controller for power system SMIB
ترجمه عنوان: کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت تک ماشینه باس بی نهایت
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Temperature Dependent Photovoltaic (PV) Efficiency and Its Effect on PV Production in the World
ترجمه عنوان: بررسی فتوولتائیک وابسته به دما و کارایی و تاثیر آن بر روی محصولات فتوولتائیک در جهان
رشته: انرژی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu