دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

مقاله انگلیسی برق و الکترونیک با ترجمه فارسی

برق و الکترونیک

مقالات انگلیسی برق با ترجمه بخش اول


عنوان مقاله: Analysis and development of fourth order LCLC resonant based capacitor charging power supply for pulse power applications
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل و توسعه منبع تغذیه شارژکننده خازنی مبتنی بر رزونانس مرتبه چهار برای کاربردهای پالس پاور
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2013
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A Novel Protective Scheme to Protect Small-Scale Synchronous Generators Against Transient Instability
ترجمه عنوان: طرح حفاظتی جدید برای حفاظت از ژنراتورهای سنکرون مقیاس کوچک در برابر ناپایداری گذرا
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer
ترجمه عنوان: افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling, Analysis and Optimal Location of UPFC for Real Power Loss Minimization
ترجمه عنوان: مدل سازی، تجزیه و تحلیل و محل بهینه  کنترل کننده یکپارچه جریان توان برای به حداقل رساندن تلفات توان حقیقی
رشته: برق
تعداد: 3 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: P-Q control matrix converter based UPFC by direct power control method
ترجمه عنوان: ماتریس کنترل پی- کیو مبدل مبتنی بر کنترل کننده یکپارچه پخش توان با استفاده از روش کنترل توان مستقیم
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: High Resolution and Wide Dynamic Range Pressure Sensor Based on Two-Dimensional Photonic Crystal
ترجمه عنوان: حسگر فشار با دقت تفکیک بالا و محدوده دینامیکی گسترده بر مبنای کریستال فوتونی دو بعدی
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Computer Architecture Using Operand Descriptor
ترجمه عنوان: مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا؛ معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستوراجرایی
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Review of Battery Charger Topologies, Charging Power Levels, and Infrastructure for Plug-In Electric and Hybrid Vehicles
ترجمه عنوان: بررسی توپولوژی شارژر باتری، سطح توان شارژ، و زیرساخت برای وسایل نقلیه هیبریدی و الکتریکی قابل شارژ
رشته: برق
تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Energy management in sensor networks
ترجمه عنوان: مدیریت انرژی در شبکه های حسگر
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Efficient Design of a Hybrid  Adder Using Quantum-Dot Cellular Automata
ترجمه عنوان: طراحی کارآمد افزونه هیبریدی با استفاده از اتوماتون سلولی کوانتوم نقطه ای
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Home Built Laser Projector
ترجمه عنوان: پروژکتور لیزری سینمای خانگی
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling and Evaluation of Multisource Streaming Strategies in P2P VoD Systems
ترجمه عنوان: مدل سازی و ارزیابی استراتژی های پخش آنلاین (استرمینگ) چندمنظوره در سیستم های نظیر به نظیر ارسال ویدئو بر مبنای تقاضا
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Pipelined analog-to-digital converter (ADC
ترجمه عنوان: مبدل آنالوگ به  دیجیتال خط لوله ای
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Robust Tuning of the PSS Controller to Enhance Power System Stability
ترجمه عنوان: تنظیم توان کنترل کننده پی اس اس به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Space Solar power program and Microwave wireless power transmission technology
ترجمه عنوان: برنامه های انرژی  خورشیدی فضایی و فناوری انتقال توان (انرژی) بی سیم میکروویو
رشته: برق
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Computational Framework for Uncertainty Quantification and Stochastic Optimization in unit Commitment With Wind Power Generation
ترجمه عنوان: چارچوب محاسبه ای برای بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی
رشته: انرژی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس  حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Development of a generic multipurpose tokomak plasma discharge
ترجمه عنوان: ساخت شبیه ساز چندمنظوره تخلیه پلاسما در توکامک
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Exploiting Home Automation Protocols for Load Monitoring in Smart Buildings
ترجمه عنوان: بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی برای نظارت بر ظرفیت ساختمان های هوشمند
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Generation Capacity Expansion in Liberalized Electricity Markets
ترجمه عنوان: گسترش ظرفیت تولید در بازارهای آزاد برق
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Reliability Modeling and Control Schemes of Composite Energy Storage and Wind Generation System With Adequate Transmission Upgrades
ترجمه عنوان: مدل سازی قابلیت اطمینان و طرح های کنترل سیستم مرکب ذخيره ساز انرژي و نیروگاه بادی با ميزان ارتقا مناسب خط انتقال
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35 000تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Towards an Elastic and Autonomic Multitenant Database
ترجمه عنوان: به سوی پایگاه داده چندگانه ( اشتراکی) انعطاف پذیر و مستقل
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Trajectory Tracking Control of Nonlinear Full Actuated Ship with Disturbances
ترجمه عنوان: کنترل مسیر ردیابی غیرخطی عملکرد کامل کشتی با اختلال
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mathematical Model of Heterogeneous Electrochemical Capacitors and Calculation of Their Parameters
ترجمه عنوان: مدل ریاضیاتی خازن های الکتروشیمیایی ناهمگون و محاسبه پارامترهای آن ها
رشته: برق و  الکترونیک
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 47 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling a supply chain using a network of queues
ترجمه عنوان: مدلسازي زنجيره تأمين با استفاده از شبكه صف
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Flow model with vessel tree for segmentation and registration with color Doppler ultrasound and CT
ترجمه عنوان: مدل جریان شاخه رگ برای تقطیع وثبت با فراصوت دوپلر رنگی و پرتونگاری کامپیوتری
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Heuristic method for reactive energy management in distribution feeders
ترجمه عنوان: روش ابتکاری برای مدیریت انرژی راکتیو در فیدرهای توزیع
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Impacts of Energy Storage in Distributed Power Generation
ترجمه عنوان: بررسی اثرات ذخیره انرژی در مولدهای توزیع برق
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Integrated Power Controlled Rate Adaptation and Medium Access Control in Wireless Mesh Networks
ترجمه عنوان: تطبیق نسبت کنترل  شده یکپارچه توان و کنترل دسترسی متوسط در شبکه های مش بی سیم
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Neural predictive controller of a two-area load frequency control for interconnected power system
ترجمه عنوان: کنترل کننده پیشگویانه عصبی از یک کنترل بار فرکانس دو ناحیه ای برای سیستم قدرت به هم  پیوسته
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Optimal Capacitor Placement and Sizing in Unbalanced Distribution Systems Consideration Using Particle Swarm Optimization
ترجمه عنوان: قرار دادن خازن بهینه و اندازه در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی هارمونیک با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Simulation of Shielding Characteristic of a Typical Decay Waveguide Window for EMP
ترجمه عنوان: شبیه سازی مشخصات حفاظ سازی یک پنجره موج بر تضعیف معمولی برای تکانه الکترومغناطیسی
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Study of Solar Energy Usage in Green Buildings
ترجمه عنوان: بررسی کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان های سبز
رشته: برق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Quantifying the Effect of Demand Response on Electricity Markets
ترجمه عنوان: تعیین کمیّت تاثیر پاسخ به تقاضا در بازارهای  برق
رشته: برق و  الکترونیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2009
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Bias Estimation for Evaluation of ATC surveillance  systems
ترجمه عنوان: تخمین بایاس برای ارزیابی سیستم های نظارت کنترل ترافیک هوایی
رشته: برق و  الکترونیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Design principle of single-or double-layer wave-absorbers containing left-handed materials
ترجمه عنوان: اصل طراحی جاذب های موج تک لایه یا دو لایه حاوی مواد چپگرد
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Monolithic Systems Using Standard Three-Leg Inverter Supplying Independently Two Motors
ترجمه عنوان: سیستم های یکپارچه با استفاده ازاینورتر سه پایه جهت تغذیه مجزای دو موتور
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Multifunctional module lithium-ion storage and conversion of solar energy
ترجمه عنوان: مدل چندکاره ذخیره سازی یونی- لیتیومی و تبدیل ولتاژ نوری انرژی خورشیدی
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling and Simulation of the New Type of EMI Filter for Integrated Power Electronics Modules
ترجمه عنوان: مدلسازی و شبیه سازی نوع جدیدی از فیلتر تداخل الکترومغناطیسی برای ماژول های الکترونیکی برق مجتمع
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies
ترجمه عنوان: مدل سازی عددی  پاسخ های زد  تم (افماگ هوایی) برای دستورالعمل استراتژی های اکتشاف
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Thermal analysis of magnetic shields for induction heating
ترجمه عنوان: تجزیه گرمایی حفاظ های مغناطیسی برای گرمایش القایی
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Classical and modern control systems of self-excited induction generator
ترجمه عنوان: سیستم های کنترل کلاسیک و مدرن ژنراتورهای القائی که توسط جریان دینام تحریک می شوند
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Energy cost optimization through the implementation of cogeneration and grid interconnection
ترجمه عنوان: بهینه سازی هزینه انرژی از طریق تولید همزمان واتصال شبکه
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Impact of end-use energy efficiency on the distribution  network
ترجمه عنوان: تاثیر بهره وری انرژی مورد استفاده نهایی بر روی شبکه توزیع برق
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Effect of Exciter and PSS on SSR Damping
ترجمه عنوان: تاثیر سیستم تحریک  و برنامه ریزی و مطالعات سیستم بر میراسازی رله حالت جامد
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling of Saturated Induction Machines With Injected High-Frequency Signals
ترجمه عنوان: مدل سازی موتور القایی اشباع شده به وسیلۀ  سیگنال های تزریقی فرکانس بالا
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling of synchronous machines with magnetic saturation
ترجمه عنوان: مدل سازی ماشین های سنکرون با استفاده از اشباع مغناطیسی
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Sequential Adaptive Fuzzy Inference System (SAFIS) for nonlinear system identification and prediction
ترجمه عنوان: سیستم انطباق زنجیره فازی برای مشخص کردن و پیش بینی سیستم های غیرخطی
رشته: برق
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Power System Stabilizer Design Using Local and Global Signals
ترجمه عنوان: طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: PSS-control as an ancillary service
ترجمه عنوان: خدمات جانبی کنترل کننده- تثبیت کننده های قدرت
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A study of the variation of synchronous machine parameters due to saturation
ترجمه عنوان: مطالعه انواع  پارامترهای ماشین سنکرون برای اشباع؛ یک روش عددی
رشته: برق
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : New generator incomplete differential protection based on wavelet transform
ترجمه عنوان: حفاظت ناتمام ديفرانسيلي ژنراتور جدید براساس تبديل موجك
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based Damping Controllers
ترجمه عنوان: کنترلر یکپارچه عبور توان بر مبنای کنترلرهای دمپینگ برای میرایی نوسانات فرکانس پایین در یک سیستم قدرت
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Transient Model for Induction Machines With Stator Winding Turn Faults
ترجمه عنوان: مدل گذرای ماشین های القایی با خطای دور در سیم بندی استاتور
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Capacity of Wireless Networks
ترجمه عنوان: ظرفیت شبکه های بی سیم
رشته: برق
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 50 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu