دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی پزشکی با ترجمه فارسی

پزشکی

مقالات انگلیسی پزشکی با ترجمه- بخش دوم


عنوان مقاله: A Markovian queueing model for ambulance offload delays
ترجمه عنوان: مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس
رشته: پزشکی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells
ترجمه عنوان: تغییر خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : The role of major depression in neurocognitive functioning in patients
ترجمه عنوان: نقش افسردگی عمده، درعملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Business Process Re-Engineering At Cardiology Department
ترجمه عنوان: بازمهندسی فرایند کسب و کار در دپارتمان قلب شناسی
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Neurogenin3 cooperates with Foxa2 to autoactivate its own expression
ترجمه عنوان: همکاری نوروژنیک 3 با  فوکسا 2 برای  فعال سازی اتوماتیک خصوصیات ژنتیکی
رشته: پزشکی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه:بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Periodontal Disease Linking the Primary Inflammation to Bone Loss
ترجمه عنوان: بیماری پریودنتال؛ مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Interprofessional education in primary care for the elderly
ترجمه عنوان: آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان؛ یک مطالعه مقدماتی
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex
ترجمه عنوان: مدل سازی و آنالیز  تنش در قوزک پای  نرمال و مجموعه پروتزی قوزک پای
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Presymptomatic diagnosis with MRI and adequate treatment ameliorate the outcome after natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy
ترجمه عنوان: تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با ام آر آی و یافتن بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با  لیکوانسفالوپثی چند کانونی پیشرفته
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Financing long-term care for frail elderly in France
ترجمه عنوان: تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Epigenetics and MicroRNAs in Renal Cancer
ترجمه عنوان: اپی ژنتیک و میکرو آر ان ای در سرطان کلیه
رشته: پزشکی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک  نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Epstein-Barr Virus (EBV)-associated Gastric Carcinoma
ترجمه عنوان: ویروس اپشتین بار- مرتبط با سرطان معده
رشته: پزشکی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Supporting meningitis diagnosis amongst infants and children through the use of fuzzy cognitive mapping
ترجمه عنوان: حمایت از تشخیص دادن مننژیت در بین نوزادان و کودکان از طریق استفاده کردن از نقشه شناختی مجزا
رشته: پزشکی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Doing and reporting  a neuropsychological assessment
ترجمه عنوان: گزارش و ارزیابی روان شناختی اعصاب
رشته: پزشکی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Organizational behavior of employees of Tehran University of Medical Sciences
ترجمه عنوان: رفتار سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته: پزشکی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Psychosocial Disabilities in Patients with Schizophrenia
ترجمه عنوان: ناتوانی روانی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
رشته: پزشکی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Functional Near-Infrared Spectroscopy Principles and Neuroscientific Applications
ترجمه عنوان: طیف سنجی فروسرخ نزدیک؛ اصول و کاربردهای آن برای علوم اعصاب
رشته: پزشکی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The Nanomechanical Signature of Breast Cancer
ترجمه عنوان: علائم نانومکانیکی سرطان پستان
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Psoriasis-Evolving treatment for a complex disease
ترجمه عنوان: بیماری پسوریازیس (بیماری التهابی مزمن پوست)؛ درمان نوین بیماری پیچیده
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Defining Pilates exercise: A systematic review
ترجمه عنوان: تعریف ورزش پیلاتس؛ بررسی سیستماتیک
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Non-Linear Finite Element Modelling of Anatomically Detailed 3D Foot Model
ترجمه عنوان: مدلسازی المان محدود غیرخطی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پا
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Evaluation of Anti inflammatory and Analgesic Activity of Tridax Procumbens linn against formalin, acetic acid and cfa induced pain models
ترجمه عنوان: بررسی داروی ضدالتهابی و ضد درد و فعالیت تیریداکس پروکومبن ها علیه فرمالین،اسید اسیتیک و سی اف ای ناشی از مدلهای درد
رشته: پزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال،روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله:An Experimental Evaluation for a new Column to level Access Control Mechanism for Electronic Health Record Systems
ترجمه عنوان: ارزیابی تجربی در مورد مبانی جدید مکانیسم کنترل سطح دسترسی به سیستم های ثبت سلامت الکترونیک
رشته: پزشکی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله :Developing Maximal Neuromuscular Power
ترجمه عنوان: ایجاد حداکثر توان عصبی- عضلاتی
رشته: پزشکی
تعداد:  13 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Neural adaptations to electrical stimulation strength training
ترجمه عنوان: سازگاری عصبی با تمرین های استقامتی محرک الکتریکی
رشته: پزشکی
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Continuity of midwifery care and gestational weight gain in obese women
ترجمه عنوان: استمرار مراقبت مامایی و افزایش وزن دوران بارداری در زنان چاق؛ یک آزمایش کنترل شده تصادفی
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Dermatitis herpetiformis; Epidemiology, pathogenesis, and clinical presentation
ترجمه عنوان: التهاب تبخالی شکل پوست، قسمت 1: اپیدمیولوژی، پاتوژنسیس و معاینه بالینی
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Dermatitis herpetiformis; part2,Diagnosis, management, and prognosis
ترجمه عنوان: التهاب تبخالی شکل پوست قسمت 2: تشخیص، مدیریت، پیش شناخت
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Factors predisposing to the development of multiple sclerosis
ترجمه عنوان: عوامل مستعد کننده ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا فلج چندگانه
رشته: پزشکی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 3 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Strategies for prevention of scars, what can we learn from fetal skin
ترجمه عنوان: راهبردهای جلوگیری از زخم ها؛ آنچه می توان از پوست جنین آموخت
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Vitiligo,Part I, Introduction, epidemiology, quality of life, diagnosis, differential diagnosis
ترجمه عنوان: اختلالات ویتیلیگو؛ بررسی جامع، قسمت1. مقدمه، اپيدمیولوژی، کیفیت زندگی،  تشخیص، تشخیص افتراقی، روابط، هیستوپاتولوژی، اتیولوژی و اضافي
رشته: پزشکی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: VitiligoPart II ,Treatment options and approach to treatment
ترجمه عنوان: اختلالات ؛ ويتيليگو بررسي جامع؛ قسمت دوم، گزينه ها و شيوۀ درمان
رشته: پزشکی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Halitosis, an overview of epidemiology, etiology and clinical management
ترجمه عنوان: هالیتوزیس؛ اپیدمیولوژی، اتیولوژی، درمان
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Ancylostoma caninum Calibration and comparison of diagnostic accuracy of flotation in tube, McMaster and FLOTAC in faecal samples of dogs
ترجمه عنوان: آنکیلوستوما کانینوم؛ کالیبراسیون و مقایسه دقت تشخیصی فلوتاسیون در لوله، مک مستر و فلوتاک در نمونه های مدفوع سگ
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Blood-Brain Barrier Breakdown Following Traumatic Brain injury
ترجمه عنوان: تفکیک کردن موانع مغزی خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Feasibility and preliminary efficacy of progressive  resistance exercise training in lung cancer survivors
ترجمه عنوان: امکان پذیری و اثر اولیه ورزش های مقاومت فزاینده در زمینه نجات یافتگان سرطان ریه
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Gut Peptide Hormones and Pediatric Type 1 Diabetes  Mellitus
ترجمه عنوان: هورمون های پپتید شکم  و روده و دیابت شیرین نوع 1 در کودکان
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Health Impact Assessment as a Strategy for Intersectoral  Collaboration
ترجمه عنوان: ارزیابی اثر سلامتی به عنوان یک استراتژی برای همکاری درون بخشی
رشته: پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Measuring physical activity during pregnancy
ترجمه عنوان: اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Non-Linear Finite Element Modelling of Anatomically Detailed 3D Foot Model
ترجمه عنوان: مدل سازی المان محدود غیرخطی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پا
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Parity and risk of lung cancer in women
ترجمه عنوان: تساوی و خطر سرطان ریه در زنان؛ بررسی سیستماتیک و متا آنالیزهای مطالعات اپیدمیولوژیکی
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان  مقاله: Unfavourable pattern of metastases in M0 breast cancer patients during 1978-2008
ترجمه عنوان: الگوهای نامطلوب مربوط  به تشخیص ام 0 در بیماران مبتلا به سرطان سینه در طول سال 2008- 1978
رشته: پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Water Birth and Water Immersion
ترجمه عنوان: زایمان و غوطه وری در آب
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: What determines rate of progression in Huntington  Disease
ترجمه عنوان: شرح  و بررسی دو فاکتور؛ چه چیز تعیین کننده مقدار پیشرفت در بیمار هانتینگتون است
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu