دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی

فناوری اطلاعات

مقالات انگلیسی فناوری اطلاعات با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله: Relationship, contract and IT outsourcing success
ترجمه عنوان: موفقیت های برون سپاری ارتباط، قرارداد و فناوری اطلاعات
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Global data mining An empirical study of current trends, future forecasts and technology diffusions
ترجمه عنوان: داده کاوی جهانی؛ مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A novel fountain code-based mobile IPTV multicast system architecture over WiMAX network
ترجمه عنوان: منشاء جدید ساختار سیستم مالتی کست یا پخش برنامه های تلویزیونی در بستر پروتکل اینترنتی (آی پی تی وی) سیار مبتنی بر کد در شبکه وایمکس
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: EmotionSense A Mobile Phones based Adaptive Platform for Experimental Social Psychology Research
ترجمه عنوان: احساس عاطفی؛ تلفن های همراه مبتنی بر پلتفرم انطباقی برای پژوهش روانشناسی اجتماعی تجربی
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه  دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Factors influencing Internet shopping value and customer repurchase intention
ترجمه عنوان: عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنتی و قصد خرید دوباره مشتری
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 39 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Online Scheme Towards Secured Inter Banking Fund Transfer
ترجمه عنوان: طرح  آنلاین در ارتباط با انتقال وجه بین بانکی به طور امن
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Analyzing the Effects of e-CRM on customers Loyalty
ترجمه عنوان: بررسي  تاثير مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکی  بر روی وفاداري مشتريان
رشته: فناوری  اطلاعات
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Intelligent Systems based on Reinforcement Learning and Fuzzy Logic Approaches "Application to Mobile Robotic"
ترجمه عنوان: سیستم های هوشمند براساس تقویت روش های یادگیری و منطق فازی، قابل کاربرد برای رباتیک متحرک
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Design of Customer Information Management System
ترجمه عنوان: طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مشتری
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The role of psychological traits and social factors in using  new mobile communication services
ترجمه عنوان: نقش صفات روانی و عوامل اجتماعی در استفاده از خدمات جدید ارتباطی همراه
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Decision support system and Information Technology
ترجمه عنوان: سيستم  پشتيباني تصميم گيري و فناوري اطلاعات
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------
عنوان مقاله: Decision support systems in information technology assimilation
ترجمه عنوان: سيستم  پشتيبان تصميم گيري در جذب فناوري اطلاعات
رشته: فناوری  اطلاعات
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------
عنوان مقاله: DSS and EIS applications  in an information Technology
ترجمه عنوان: كاربردهای سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري  و سيستم هاي اطلاعاتي اداري در فناوري اطلاعات
رشته: فناوری  اطلاعات
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------
عنوان مقاله: MODM-based Evaluation Model of Service Quality in the Internet of Things
ترجمه عنوان: مدل ارزیابی بر مبنای تصمیم گیری چند منظوره برای کیفیت خدمات در اسباب های اینترنتی  
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه:بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Corporate governance of information technology
ترجمه عنوان: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد:  18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی  وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Exploring e-Learning Knowledge Through Ontological Memetic Agents
ترجمه عنوان: بررسی دانش آموزش الکترونیک از طریق عوامل ممتیک او نتولوژی
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد:  11 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Retail e-learning assessmentmotivation, location, and prior experience
ترجمه عنوان: ارزیابی یادگیری الکترونیکی خرده فروشی؛ انگیزه، موقعیت، و تجربه های قبلی
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس  حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Survey of Document Clustering Techniques & Comparison of LDA and moVMF
ترجمه عنوان: بررسي تکنيک هاي خوشه بندی اسناد و مقايسه مدل های وان میسز فیشر و تخصیص پنهان دیریکله
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: How to get mature global virtual teams, a framework to improve team process management in distributed software teams
ترجمه عنوان: چگونه یک تیم مجازی و کامل جهانی داشته باشیم؛ چهارچوب کاری برای بهبود بخشیدن به فرآیند مدیریت تیم های نرم افزاری توزیع شده
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 19 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Design and Implement of Distributed Document Clustering Based on Map Reduce
ترجمه عنوان: طراحی و پیاده سازی خوشه بندی اسناد توزيع شده بر پايه مپ ریدوس
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Logistics and transportation information systems in Turkey e-government perspectives
ترجمه عنوان: سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه؛ از منظر دولت الکترونیکی
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 17 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Management of perceptions of information technology service quality
ترجمه عنوان: مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Web site satisfaction and purchase intentions
ترجمه عنوان: رضایت از سایت های اینترنتی و اهداف خرید
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Adoption of e-government in three Latin American countries Argentina, Brazil and Mexico
ترجمه عنوان: اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين؛ آرژانتين، برزيل و مكزيك
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : User Awareness of Security Countermeasures and Its Impact on Information System Misuse
ترجمه عنوان: آگاهی کاربر از پارسنگ های امنیتی و تأثیر آن بر سوء کاربرد سیستم های اطلاعاتی؛ یک رویکرد بازدارنده
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Introduction to IP  Multimedia Subsystem
ترجمه عنوان: معرفی زیرسیستم چندرسانه ای پروتکل اینترنتی
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد:  19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Intelligent System for Information Security Management
ترجمه عنوان: سیستم هوشمند برای مدیریت امنیت اطلاع؛ مسائل مربوط به طراحی و معماری
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Role of electronic trust in online retailing
ترجمه عنوان: نقش مدیریت امانی الکترونیک در خرده فروشی آنلاین
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Health information systems Failure, success and improvisation
ترجمه عنوان: عوامل موفقیت، شکست و بهبود سیستم اطلاعات بیمارستانی
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Artificial intelligence
ترجمه عنوان: هوش مصنوعی
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 23 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Impact of Information Technology investments on Public Accounting Firm Productivity
ترجمه عنوان: تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری عمومی
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: A Comparison of Document Clustering Techniques
ترجمه عنوان: مقایسه و بررسی روش های خوشه بندی اسناد
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Communication Facilitiesfor Distributed Transaction-Processing Systems
ترجمه عنوان: امكانات ارتباطي براي سيستم هاي پردازشگر تراکنش هاي توزيعي
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 1991
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Information system in managing business operations
ترجمه عنوان: سیستم اطلاعاتی در استراتژی مدیریت عملکرد کسب و کار
رشته: فناوری اطلاعات
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu