دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی مکانیک با ترجمه فارسی

مکانیک

مقالات انگلیسی مکانیک با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله: Time-dependent magnetothermoelastic creep modeling of FGM spheres using method of successive elastic solution
ترجمه عنوان: مدل سازی خزش مگنتوترمو الاستیک وابسته به زمان کره مواد مدرج تابعی با استفاده از روش حل تقریب متوالی الاستیک
رشته: مکانیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Fuzzy Q-Learning Approach to Navigation of an Autonomous Robot
ترجمه عنوان: روش یادگیری فازی کیو برای هدایت کردن ربات خودکار
رشته: مکانیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Biomimetic chromatophores for camouflage and soft active surfaces
ترجمه عنوان: کروماتوفورهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم
رشته: مکانیک
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Theoretical Study of the Effect of Inertia Force of the Vanes on Performance of Hydraulic Balanced Vane Pump by Using Advanced Hypertrochoid Curve at the Inner Surface of Its Stator
ترجمه عنوان: مطالعه تئوری در مورد اثر نیروی اینرسی پره های توربین براساس عملکرد پمپ توربین متعادل شده هیدرولیکی با استفاده از منحنی گردنده هایپر در سطح داخلی استاتور آن
رشته: مکانیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Noninvasive sEMG-based Control for Humanoid Robot Teleoperated Navigation
ترجمه عنوان: کنترلگرمبتنی بر ثبت گرافیکی فعالیت الکتریکی بازو غیرتهاجمی برای هدایت از راه دور ربات برقی شبیه انسان
رشته: مکانیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Review of Solar Photovoltaic technologies
ترجمه عنوان: بررسی تکنولوژی های فوتوولتاییک خورشیدی
رشته: مکانیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Sensorless Induction Motor Speed Control with Fast Dynamic Torque Control
ترجمه عنوان: کنترل سرعت موتور القایی بدون حسگر با  کنترل گشتاور سریع دینامیک
رشته: مکانیک
تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: A GA-DE hybrid evolutionary algorithm for path synthesis of four-bar linkage
ترجمه عنوان: الگوریتم تکاملی ترکیبی تکامل دیفرانسیل- الگوریتم ژنتیک برای سنتز مسیر ارتباطی چهارخطی
رشته: مکانیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A driver fatigue recognition model based on information fusion and dynamic Bayesian network
ترجمه عنوان: مدل شناسایی خستگی راننده بر اساس ترکیب اطلاعات وشبکه بیزی پویا
رشته: مکانیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The forging process of aircraft engines turbine blades
ترجمه عنوان: فرایند فورج در پره های توربین موتور هواپیما
رشته: مکانیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار:  2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: New technology innovations with potential for space applications
ترجمه عنوان: نوآوری های فناوری جدید به همراه پتانسیل هایی برای کاربرد فضایی
رشته: مکانیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت : 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Review on NanoFluids, Experiments and Applications
ترجمه عنوان: مروری بر نانوسیالات، آزمایشات و کاربردها
رشته: مکانیک
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Microstructure and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded Advanced High Strength Steels
ترجمه عنوان: خواص مکانیکی و ریزساختار برای جوشکاری نقطه ای فولادهای پیشرفته با استحکام بالا
رشته: مکانیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Main Aspects of Precision Forging
ترجمه عنوان: جنبه های اصلی فورج دقیق
رشته: مکانیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Exploring the Mechanical Properties of Spot Welded Dissimilar Joints for Stainless and Galvanized Steels
ترجمه عنوان: بررسي خواص مكانيكي اتصالات غيرمشابه خال جوشي فولادهاي ضد زنگ و گالوانيزه
رشته: مکانیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Materials with specific magnetic properties
ترجمه عنوان: موادی با ویژگی های مغناطیسی
رشته: مکانیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف - 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : End forming of thin-walled tubes
ترجمه عنوان: شکل گیری بخش انتهای لوله ها با دیواره نازک
رشته: مکانیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف-  8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Corrosion resistance of sintered duplex stainless steel evaluated by electrochemical method
ترجمه عنوان: ارزيابي مقاومت در برابر خوردگي فولاد ضدزنگ دولايه از طريق روش الكتروشيميايي
رشته: مکانیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Boundary-layer separation control on a thin airfoil using local suction
ترجمه عنوان: کنترل جداسازی لایه مرزی بر روی یک ایرفویل یا جسم ایرودینامیکی با استفاده از مکش موضعی
رشته: مکانیک
تعداد: 28 صفحه انگلیسی پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A Novel Internal Fault Analysis of a Brushless DC Motor Using Winding Function Theory
ترجمه عنوان: تجزيه و تحليل موتور جریان مستقیم بدون مكنده با استفاده از تئوري تابع سيم پيچ
رشته: مکانیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Drilling of carbon composites using a one shot drill bit.Part I: Five stage representation of drilling and factors affecting maximum force and torque
ترجمه عنوان: دريل کاري کامپوزيت هاي کربني به کمک نوک مته یک شات. بخش 1: تشريح مراحل پنج گانه حفاري و فاکتورهاي تأثيرگذار بر بيشترين ميزان نيرو و گشتاور
رشته: مکانیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Acoustic emission based drill condition monitoring during drilling of glassphenolic polymeric composite using wavelet packet transform
ترجمه عنوان: نظارت شرایط حفاری بر مبنای انتشار صوت (حفر كننده) در طول حفاري تركيب پلیمری فنل/ شیشه با استفاده از تغییر بسته موج
رشته: مکانیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Automatic Assembly Transfer Systems
ترجمه عنوان: سیستم های انتقال مونتاژ اتوماتیک
رشته: مکانیک
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Two-stage electro-discharge machining fabricating superhard cutting tools
ترجمه عنوان: ماشین کاری الکترو تخلیه دو مرحله برای ساختن ابزار برش فوق سخت
رشته: مکانیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : An experimental and numerical study on heat transfer enhancement for gas heat exchangers fitted with porous media
ترجمه عنوان: بررسی تجربی و عددی افزایش انتقال حرارت مبدل های حرارتی گازی مجهز به مواد متخلخل
رشته: مکانیک
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: New generator incomplete differential protection based on wavelet transform
ترجمه عنوان: حفاظت ناتمام ديفرانسيلي ژنراتور جدید براساس تبديل موجك
رشته: مکانیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Effect of PWHT cycles on fatigue crack growth and toughness of quenched and tempered pressure vessel steels
ترجمه عنوان: تاثیر چرخه های حرارتی پس از جوشکاری بر رشد خستگی شکاف و استحکام ظروف فشار فولادی که حرارت دیده و سرد شده
رشته: مکانیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An investigation of microstructure property relationships in dissimilar welds
ترجمه عنوان: بررسي روابط ريزساختار/ خاصيت در جوش هاي غيرمشابه بين فولادهاي ضدزنگ آستنيتي و ماتنزيتي
رشته: مکانیک
تعداد: 13 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Martensite Boundary on the WRC-1992 Diagram
ترجمه عنوان: مرز مارتنزيتي، براساس اندازه گيري هاي مغناطسي و آزمون هاي خميدگي لايۀ طولي
رشته: مکانیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Whole-field digital measurement of principal stress directions in photoelasticity
ترجمه عنوان: اندازه گیری میدان- کل دیجیتالی جهات تنش اصلی در فتوالاستیسیته
رشته: مکانیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1998
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Hybrid PositionForce Control of Two Cooperative Flexible Manipulators Working in 3D Space
ترجمه عنوان: کنترل موقعیت یا نیروی پیوندی دو بازوی مکانیکی انعطاف پذیر که در فضای سه بعدی کار می کنند
رشته: مکانیک
تعداد:  5 صفحه  انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی  وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 1998
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu