دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

مقاله انگلیسی برق و الکترونیک با ترجمه فارسی

برق و الکترونیک

مقالات انگلیسی برق با ترجمه بخش دوم

عنوان مقاله: A Novel and Fundamental Approach towards Field and Damper Circuit Parameter Determination of Synchronous Machine
ترجمه عنوان: روش تازه و بنیادین برای تعیین پارامترهای مدار سیم پیچی میدان و سیم پیچ میراگر ماشین سنکرون
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic and Wind Power Generation Fluctuations
ترجمه عنوان: کنترل هموار نوسان تولید برق فتوولتیک و توان بادی، مبنی بر باطری خانه  ذخیره کننده انرژی
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Dynamic Stability of a Microgrid with an Active load
ترجمه عنوان: پایداری دینامیکی یک میکروگرید با بار اکتیو
رشته: برق
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Enhanced Bee Swarm Optimization Algorithm for Dynamic Economic Dispatch
ترجمه عنوان: الگوریتم بهبود یافته بهینه سازی تجمع زنبور عسل برای حل مساله توزیع اقتصادی پویا
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for the Transient Signals of Distributed Generators
ترجمه عنوان: الگوریتم تخمین فازور دینامیکی اصلاح شده برای سیگنال های گذرای ژنراتورهای توزیع شده
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization
ترجمه عنوان: ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم  بهینه سازی ازدحام ذرات برای یافتن اندازه و مکان بهینۀ تولید پراکنده در سیستم های توزیع
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Advanced Control Architectures for Intelligent MicroGrids
ترجمه عنوان: ساختار کنترل پیشرفته برای میکروگریدهای هوشمند بخش دوم: کیفیت توان، انباره انرژی و میکروگریدهای ای سی/ دی سی
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Asymmetric gain-saturated spectrum in fiber optical parametric amplifiers
ترجمه عنوان: طیف بهره- اشباع شده نامتقارن در تقویت کننده های پارامتریک  فیبر نوری
رشته: برق
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی  دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Auxiliary-carrier load-shift keying for reverse data telemetry from biomedical implants
ترجمه عنوان: کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس، با روش کاشت پزشکی
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Compact Power Supplies for Tokamak Heating
ترجمه عنوان: منابع توان فشرده (کامپکت) برای گرمایش توکامک
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Digital very-large-scale integration (VLSI) Hopfield neural network implementation on field programmable field array for solving constraint satisfication problems
ترجمه عنوان: پیاده سازی شبکه عصبی هوپفیلد مجتمع سازی گسترده ی دیجیتال، در آرایه های گیت قابل برنامه ریزی میدان برای حل مسایل محدودیت رضایت
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Generation Expansion Planning in a Pool Based Electricity Market using Game Theory and Genetic Algorithm
ترجمه عنوان: برنامه ریزی گسترش تولید در بازار برق متمرکز بنیان، با  استفاده از تئوری  بازی و الگوریتم  ژنتیک
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Impact of Cavity Size on Optical Injection Locking  in Semiconductor Ring Lasers
ترجمه عنوان: تاثیر اندازه حفره در  قفل شدگی تزریق نوری در لیزرهای حلقه ای نیمه هادی
رشته: برق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Improving Output Performance of a Z-Source Sparse Matrix Converter Under Unbalanced Input-Voltage Conditions
ترجمه عنوان: بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی پراکنده با مبدا زد تحت شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل
رشته: برق
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Intelligent Frequency Control in an AC Microgrid: Online PSO-Based Fuzzy Tuning Approach
ترجمه عنوان: کنترل فرکانس هوشمند در یک ریزشبکه برق متناوب؛ تکنیک تنظیم فازی مبنی بر بهینه سازی ازدحام ذره آنلاین
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Modelling and Simulation of induction motors with inter-turm fault for diagnostics
ترجمه عنوان: مدلسازی و شبیه سازی موتور القایی برای تشخیص نقص های سیم پیچ های داخلی- نقص اتصال کوتاه در نتیجه از بین رفتن عایق سیم پیچ
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Comparison of different techniques for design of  power system stabilizer
ترجمه عنوان: مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Modified rate equation model including the photon–photon resonance
ترجمه عنوان: مدل معادله سرعت اصلاح شده شامل رزونانس فوتون-فوتون
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Derating of induction motors operating with a combinations of unbalanced Voltages and over or undervolrages
ترجمه عنوان: کاهش نرخ توان موتورهای القایی که با ترکیبی از ولتاژهای نامتوازن و ولتاژهای بالا و یا پایین کار می کنند
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: DSP-Controlled Power Electronic Interface Interface for Fuel-Cell Based Distributed Generation -
ترجمه عنوان: رابط الکترونیک قدرت با  کنترل کننده پردازشگر دیجیتال سیگنال، برای تولید توزیع شده مبنی بر پیل سوختی
رشته: برق
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 46 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Dynamic Modeling of the 4 DoF BioRob Series Elastic  Robot Arm for Simulation and Control
ترجمه عنوان: مدلسازی دینامیکی بازوی کشسان ربات سری ربات زنده با چهار درجه آزادی برای شبیه سازی و  کنترل
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Dopant-Independent and Voltage-Selectable Silicon  Nanowire-CMOS Technology for Reconfigurable Logic Applications
ترجمه عنوان: تکنولوژی نيمه هادى اکسيد فلزى تکميلى- نانو وایر-سیلیکون با ولتاژ قابل تنظیم و مستقل به عامل ناخالصی برای  کاربردهای منطقی قابل تنظیم مجدد
رشته: برق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: A backward sweep method for power flow solution in distribution networks
ترجمه عنوان: روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: A CMOS Inverter-Based Class-AB Pseudo Differential Amplifier for HF Applications
ترجمه عنوان: تقویت کننده شبه تفاضلی کلاس- ای بی برمبنای اینورتر نيمه هادى اکسيد فلزى تکميلى برای کاربردهای اچ اف
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی  دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: A new convex objective function for the supervised learning of single-layer neural networks
ترجمه عنوان: تابع هدف جدید  محدب برای آموزش  نظارت شبکه های عصبی تک لایه
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Adaptive Controller for Power System Stability Improvement and Power Flow Control by Means of a Thyristor Switched Series Capacitor (TSSC)
ترجمه عنوان: کنترل کننده تطبیقی برای بهبود پایداری سیستم قدرت و کنترل پخش بار توسط خازن های سری با سوییچ تریستوری
رشته: برق
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Benefits of Power Electronic Interfaces for Distributed  Energy Systems
ترجمه عنوان: مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی توزیع شده
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Low Thermal Budget Monolithic Integration of Evanescent Coupled Ge-on-SOI Photodetector on Si CMOS Platform
ترجمه عنوان: مجتمع سازی یکپارچه بادجت کم-حرارتی آشکارساز نوری ژرمانیوم- روی- سیلیکون با تزویج میرا شونده بر روی پلتفرم نيمه هادى اکسيد فلزى تکميلى سیلیکونی
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Algebraic observer design for a class of uniformly-observable nonlinear system s: Application to 2-link robotic manipulator
ترجمه عنوان: طرح ناظر جبری برای گروه سیستم های غیرخطی قابل مشاهده: 2 لینک کاربردی برای کنترل رباتیک
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Comprehensive Approach to Modeling and Simulation of Photovoltaic Arrays
ترجمه عنوان: روشی جامع برای مدل سازی و شبیه سازی آرایه های فتوولتاییک
رشته: برق
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 42 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Evolutionary computation based four-area automatic generation control in Restructured Environment
ترجمه عنوان: کنترل تولید اتوماتیک چهار-ناحیه ای مبنی بر محاسبه تکاملی در محیط تجدید ساختار شده
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Fuzzy Logic Based Method of Speed Control of DC  Motor
ترجمه عنوان: روش مبنی بر منطق فازی برای کنترل سرعت موتور با جریان
رشته: برق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: A hybrid current-power optimal power flow technique
ترجمه عنوان: تکنیک پخش بار بهینه ی جریان- توان پیوندی)
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: One-Bit Sub Threshold Full Adders in 65nm CMOS Technology
ترجمه عنوان: جمع کننده کامل 1 بیتی زیر آستانه ای در فناوری تراشه هاى نيمه هادى اکسيد فلزى تکميلى 65 نانومتری
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی  دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: A Single-Phase Voltage Sag Generator for Testing Electrical Equipments
ترجمه عنوان: ژنراتور فلش ولتاژ تک فاز جهت تست تجهیزات الکتریکی
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Bistability and Switching Properties of Semiconductor Ring Lasers With External Optical Injection
ترجمه عنوان: مشخصه های کلیدزنی و پایداری دوسویه لیزرهای حلقه ای نیمه هادی با تزریق نوری بیرونی
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: A Methodology for validating the renewable energy data in EU
ترجمه عنوان: روشی برای بررسی اطلاعات مربوط به انرژی های نو در اتحادیه اروپا
رشته: برق
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Electricity Market Price Forecasting Based on Weighted Nearest Neighbors
ترجمه عنوان: پیش  بینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک های نزدیک ترین همسایه ارزیابی شده
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Motion camouflage in a stochastic setting
ترجمه عنوان: استتار جنبشی در یک وضعیت تصادفی
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: A Combined Gate Replacement and Input Vector Control Approach for Leakage Current Reduction
ترجمه عنوان: روش کنترل بردار ورودی و جایگزینی گیت ترکیب شده، برای کاهش جریان نشتی
رشته: برق
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Classification of EMG signals using wavelet neural network
ترجمه عنوان: دسته بندی سیگنال های الکترومیوگرافی با استفاده از شبکه عصبی موجک
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Defining Control Strategies for MicroGrids Islanded Operation
ترجمه عنوان: تعیین استراتژی های کنترل برای شبکه های کوچک ایزوله شده
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Control Strategies for MicroGrids Emergency operation
ترجمه عنوان: استراتژی های کنترل برای کارکرد شبکه های کوچک
رشته: برق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Defining Control Strategies for Analysing MicroGrids Islanded Operation
ترجمه عنوان: تعیین استراتژی های کنترل برای تحلیل شبکه های کوچک ایزوله شده
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Improving Power Line Utilization and Performance With D-FACTS Devices
ترجمه عنوان: بهبود بهره برداری و عملکرد خط برق با استفاده از ادوات دی فکت
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Inclusion of Short Duration Wind Variations in Economic Load Dispatch
ترجمه عنوان: وارد نمودن تغییرات کوتاه مدت باد در توزیع اقتصادی بار
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: LECTOR A Technique for Leakage Reduction in CMOS Circuits
ترجمه عنوان: لکتور؛ روشی برای کاهش نشتی در مدارات نيمه هادى اکسيد فلزى تکميلى
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Modelling and Fuzzy Control of DC Drive
ترجمه عنوان: مدل کردن و کنترل فازی درایو دی سی
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu