دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی

کامپیوتر

مقالات انگلیسی کامپیوتر با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله: An architectural design for effective information retrieval in semantic web
ترجمه عنوان: یک طراحی معماری گونه به منظور بازیابی کارآمد اطلاعات در وب معنایی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Comparison of QoS-aware single-path vs. multi-path routing protocols for image transmission  in wireless multimedia sensor networks
ترجمه عنوان: مقایسه پروتکل های مسیریابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیریابی چندگانه برای انتقال تصویر در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Cooperative Spectrum Sharing Between Cellular and Ad-Hoc Networks
ترجمه عنوان: به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و ادهاک
رشته: کامپیوتر
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: A Modified Vacation Queueing Model and its Application on the Discontinuous Reception power saving mechanism in unreliable Long Term Evolution networks
ترجمه عنوان: یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های تکاملی بلند مدت نامعتبر
رشته: کامپیوتر
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 42 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Determinants of choice of semantic web based Software as a Service An integrative framework in the context of e-procurement and ERP
ترجمه عنوان: عوامل تعیین کننده در انتخاب نرم افزار وب محور معنایی در قالب یک سرویس؛ چارچوبی یکپارچه در شرایط خرید الکترونیکی و برنامه ریزی منابع سرمایه ای
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله : Data and infrastructure security auditing in cloud computing environments
ترجمه عنوان: امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Improved decision tree construction based on attribute selection and data sampling for fault diagnosis in rotating machines
ترجمه عنوان: ساخت درخت تصمیم  پیشرفته بر پایه انتخاب صفات و نمونه داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Quantitative assessment of the effectiveness of using display techniques with a haptic device for manipulating 3D objects in virtual environments
ترجمه عنوان: ارزیابی کمی میزان تأثیرگذاری کاربرد تکنیک های صفحه نمایش با استفاده از دستگاه لمسی جهت کنترل اجسام سه بعدی در فضاهای مجازی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Virtual Testing Stand for evaluation of car cabin indoor environment
ترجمه عنوان: سکوی آزمایش مجازی برای ارزیابی محیط داخلی کابین خودرو
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Optimizing Risk Management Using Learning Automata
ترجمه عنوان: بهینه سازی مدیریت ریسک با استفاده از ماشین خودکار یادگیری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Feature Ranking and Support Vector Machines Classification Analysis of the NSL-KDD Intrusion Detection Corpus
ترجمه عنوان: رتبه بندی ویژگی ها و تجزیه و تحلیل طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان توسط سیستم تشخیص نفوذ ان اس ال- کا دی دی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Eye-blink detection system for human–computer interaction
ترجمه عنوان: سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل انسان و کامپیوتر
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-------------------------------------
عنوان مقاله : Improved competitive learning neural networks for network intrusion and fraud detection
ترجمه عنوان: شبکه های عصبی آموزشی رقابتی پیشرفته در مورد تشخیص نفوذ در شبکه و شناسایی کلاهبرداری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله: Discrete-time queueing systems with Markovian preemptive vacations
ترجمه عنوان: سیستم های صف بندی زمان گسسته با تعطیلی های انحصاری مارکوفب
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله : Managing Data Replication and Placement Based on Availability
ترجمه عنوان: مدیریت انتشار و جایگذاری داده براساس دسترسی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : A framework for ranking of cloud computing services
ترجمه عنوان: چارچوبی برای رده بندی سرویس های محاسبه ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Moving Steganography and Steganalysis from the Laboratory into the Real World
ترجمه عنوان: نهان نگاری متحرک و نهان کاوی، از آزمایشگاه تا دنیای واقعی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Operator Controlled Device-to-Device communications in LTE-Advanced Networks
ترجمه عنوان: ارتباطات دستگاه به دستگاه با اپراتور کنترل شده در شبکه های ال تی ای پیشرفته
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Fundamental Lifetime Mechanisms in Routing Protocols for Wireless Sensor Networks
ترجمه عنوان: مکانیسم های طول عمر اساسی در پروتکل های مسیریابی برای شبکه های حسگر بی سیم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 32 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Rich Models for Steganalysis of Digital Images
ترجمه عنوان: مدل های غنی برای استخراج اطلاعات از تصاویر دیجیتالی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 2012
سال انتشار: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A New Probability Model for Insuring Critical Path Problem
ترجمه عنوان: مدل احتمال جدید برای ضمانت کردن مشکل مسیر بحرانی با الگوریتم اکتشافی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Analysis the effect of data mining techniques on database
ترجمه عنوان: تحلیل تاثیر تکنیک های استخراج داده بر پایگاه داده ها
رشته: کامپیوتر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A computer architecture using operand descriptor
ترجمه عنوان: معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله : Global data mining An empirical study of current trends, future forecasts and technology diffusions
ترجمه عنوان: داده کاوی جهانی؛ مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری  
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : New Cloud Architectures For The Next Generation internet
ترجمه عنوان: طرح روش محاسبه ابری جدید برای اینترنت نسل بعد
رشته: کامپیوتر
تعداد: 39 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 41 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: A novel fountain code-based mobile IPTV multicast system architecture over WiMAX network
ترجمه عنوان: منشاء جدید ساختار سیستم مالتی کست یا پخش برنامه های تلویزیونی در بستر پروتکل اینترنتی (آی پی تی وی) سیار مبتنی بر کد در شبکه وایمکس
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Blink and Its Done Interactive Queries on Very Large Data
ترجمه عنوان: بلینک و انجام آن؛ جستارهای فعل و انفعالی در داده های بسیار بزرگ
رشته: کامپیوتر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling and Evaluation of Multisource Streaming Strategies in P2P VoD Systems
ترجمه عنوان: مدل سازی و ارزیابی استراتژی های پخش آنلاین (استرمینگ) چندمنظوره در سیستم های نظیر به نظیر ارسال ویدئو بر مبنای تقاضا
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A Four-Step Technique for Tackling DDoS Attacks
ترجمه عنوان: تکنیک چهار مرحله ای برای مقابله با حملات دی داس
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Situational Awareness as a Measure of Performance in Cyber Security Collaborative Work
ترجمه عنوان: آگاهی از شرایط به عنوان روش اندازه گیری عملکرد در فعالیت مشترک امنیت سایبری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله : Topic tracking language model for speech recognition
ترجمه عنوان: مدل زبانی پیگیری تاپیک برای تشخیص گفتار
رشته: کامپیوتر
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله : Asynchronous Data Fusion With Parallel Filtering Frame
ترجمه عنوان: همجوشی داده اسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله :Enhancing DNS Security using Dynamic Firewalling with network agents
ترجمه عنوان: افزایش امنیت سیستم نام دامنه با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله : Brocade Mobility Wireless LAN Solutions
ترجمه عنوان: راه حل های شبکه محلی بیسیم سیار بروکید
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله : Location-Based Self-Adaptive Routing Algorithm for Wireless Sensor Networks in Home Automation
ترجمه عنوان: الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون سازی خانگی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-------------------------------------
عنوان مقاله : Coded anycast packet forwarding for wireless mesh networks
ترجمه عنوان: نقل و انتقال بسته های انیکست کدگذاری شده برای شبکه های مش بیسیم  
رشته: کامپیوتر
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله : Mobile Security Catching Up,Revealing the Nuts and Bolts of the Security of Mobile Devices
ترجمه عنوان: تامین امنیت تلفن های همراه، مشخص کردن بخش های اصلی امنیت تلفن های همراه
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Business intelligence in the cloud
ترجمه عنوان: هوش کسب و کار به روش محاسبه ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Binary Robust Invariant Scalable Keypoints
ترجمه عنوان: الگوریتم بریسک؛ الگوریتم نقاط کلیدی مقیاس پذیر ثابت دودویی مقاوم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2011
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu