مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه

کامپیوتر

مقالات انگلیسی کامپیوتر با ترجمه بخش اول


عنوان مقاله: Hybrid Cloud Computing with security aspect
ترجمه عنوان: محاسبات ابری هیبریدی با در نظر گرفتن جنبه امنیتی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Automating Static File Analysis and Metadata Collection Using Laika BOSS
ترجمه عنوان: اتوماسیون تحلیل فایل استاتیک و گرداوری فراداده با استفاده از پلتفرم لایکا باس
رشته: کامپیوتر
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Dynamic Performance Improvement of a Grid-Tied PV System Using a Feed-Forward Control Loop Acting on the NPC Inverter Currents
ترجمه عنوان: بهبود عملکرد دینامیک سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه، با استفاده از فعالیت حلقه کنترل پیشخوردی بر روی جریان های اینورتور ان پی سی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Packet Size Optimization in Wireless Sensor Networks for Smart Grid Applications
ترجمه عنوان: بهینه سازی اندازه بسته در شبکه های حسگر بی سیم برای کاربردهای شبکه هوشمند
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Network Monitoring and Management for company with hybrid and Distributed infrastructure
ترجمه عنوان: مانیتورینگ و مدیریت شبکه برای شرکت هایی با زیرساخت های توزیعی و هیبریدی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Cognitive Computation and Communication, A Complement Solution to Cloud for IoT
ترجمه عنوان: محاسبات و ارتباطات شناختی؛ راه حل مکمل برای محاسبه ابری در حوزه اینترنت اشیا
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Ontology and database schema, What is the difference
ترجمه عنوان: طرح انتولوژی و پایگاه داده؛ تفاوت این دو در چیست
رشته: کامپیوتر
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Multi-tenant attribute-based access control for cloud infrastructure services
ترجمه عنوان: کنترل دسترسی ویژگی- محور چند مستاجری برای خدمات زیرساخت ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 57 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A scalable AWG-based data center network for cloud computing
ترجمه عنوان : شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی بر گریتینگ آرایه موجبری برای رایانش ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Collaborative design in the era of cloud computing
ترجمه عنوان: طراحی مشارکتی درعصر رایانش ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله  : servIoTicy and iServe a Scalable Platform for Mining the IoT
ترجمه عنوان: پلتفرم مقیاس پذیر برای کاوش اینترنت اشیاء
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار:  2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Design and Analysis of a Vacation Model for Two-Phase Queueing System with Gated Service
ترجمه عنوان: طراحی و تحلیل یک مدل وقفه (تعطیلی) برای سیستم صف بندی دو فازه با خدمات ورودی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Big Data and Hadoop-A Study in Security Perspective
ترجمه عنوان: داده های بزرگ و هادوپ؛ بررسی از دیدگاه امنیت
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Survey on Energy Efficient Geographic Routing Protocols in Wireless Sensor Networks
ترجمه عنوان: بررسی پروتکل های مسیریابی جغرافیای کارآمد در شبکه های سنسور بی سیم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An architectural design for effective information retrieval in semantic web
ترجمه عنوان: یک طراحی معماری گونه به منظور بازیابی کارآمد اطلاعات در وب معنایی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Comparison of QoS-aware single-path vs. multi-path routing protocols for image transmission  in wireless multimedia sensor networks
ترجمه عنوان: مقایسه پروتکل های مسیریابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیریابی چندگانه برای انتقال تصویر در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Cooperative Spectrum Sharing Between Cellular and Ad-Hoc Networks
ترجمه عنوان: به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک
رشته: کامپیوتر
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: A Modified Vacation Queueing Model and its Application on the Discontinuous Reception power saving mechanism in unreliable Long Term Evolution networks
ترجمه عنوان: یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های تکاملی بلند مدت نامعتبر
رشته: کامپیوتر
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 42 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Determinants of choice of semantic web based Software as a Service An integrative framework  in the context of e-procurement and ERP
ترجمه عنوان: عوامل تعیین کننده در انتخاب نرم افزار وب محور معنایی در قالب یک سرویس؛ چارچوبی یکپارچه در شرایط خرید الکترونیکی و برنامه ریزی منابع سرمایه ای
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Data and infrastructure security auditing in cloud computing environments
ترجمه عنوان: امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Improved decision tree construction based on attribute selection and data sampling for fault diagnosis in rotating machines
ترجمه عنوان: ساخت درخت تصمیم  پیشرفته بر پایه انتخاب صفات و نمونه داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی  گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Quantitative assessment of the effectiveness of using display techniques with a haptic device for manipulating 3D objects in virtual environments
ترجمه عنوان: ارزیابی کمی میزان تأثیرگذاری کاربرد تکنیک های صفحه نمایش با استفاده از دستگاه لمسی جهت کنترل اجسام سه بعدی در فضاهای مجازی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Virtual Testing Stand for evaluation of car cabin indoor environment
ترجمه عنوان: سکوی آزمایش مجازی برای ارزیابی محیط داخلی کابین خودرو
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Feature Ranking and Support Vector Machines Classification Analysis of the NSL-KDD Intrusion Detection Corpus
ترجمه عنوان: رتبه بندی ویژگی ها و تجزیه و تحلیل طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان توسط سیستم تشخیص نفوذ ان اس ال- کا دی دی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Eye-blink detection system for human–computer interaction
ترجمه عنوان: سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل انسان و کامپیوتر
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله : Improved competitive learning neural networks for network intrusion and fraud detection
ترجمه عنوان: شبکه های عصبی آموزشی رقابتی پیشرفته در مورد تشخیص نفوذ در شبکه و شناسایی کلاهبرداری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Discrete-time queueing systems with Markovian preemptive vacations
ترجمه عنوان: سیستم های صف بندی زمان گسسته با تعطیلی های انحصاری مارکوفب
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Managing Data Replication and Placement Based on Availability
ترجمه عنوان: مدیریت انتشار و جایگذاری داده براساس دسترسی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A framework for ranking of cloud computing services
ترجمه عنوان: چارچوبی برای رده بندی سرویس های محاسبه ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Moving Steganography and Steganalysis from the Laboratory into the Real World
ترجمه عنوان: نهان نگاری متحرک و نهان کاوی، از آزمایشگاه تا دنیای واقعی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه  دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Operator Controlled Device-to-Device communications in LTE-Advanced Networks
ترجمه عنوان: ارتباطات دستگاه به دستگاه با اپراتور کنترل شده در شبکه های ال تی ای پیشرفته
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Fundamental Lifetime Mechanisms in Routing Protocols for Wireless Sensor Networks
ترجمه عنوان: مکانیسم های طول عمر اساسی در پروتکل های مسیریابی برای شبکه های حسگر بی سیم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 32 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Rich Models for Steganalysis of Digital Images
ترجمه عنوان: مدل های غنی برای استخراج اطلاعات از تصاویر دیجیتالی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 2012
سال انتشار: 18000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه  دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A New Probability Model for Insuring Critical Path Problem
ترجمه عنوان: مدل احتمال جدید برای ضمانت کردن مشکل مسیر بحرانی با الگوریتم اکتشافی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 2012
سال انتشار: 10000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Analysis the effect of data mining techniques on database
ترجمه عنوان: تحلیل تاثیر تکنیک های استخراج داده بر پایگاه داده ها
رشته: کامپیوتر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A computer architecture using operand descriptor
ترجمه عنوان: معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله : Global data mining An empirical study of current trends, future forecasts and technology diffusions
ترجمه عنوان: داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری  
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : New Cloud Architectures For The Next Generation internet
ترجمه عنوان: طرح روش محاسبه ابری جدید برای اینترنت نسل بعد
رشته: کامپیوتر
تعداد: 39 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 41 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Situational Awareness as a Measure of Performance in Cyber Security Collaborative Work
ترجمه عنوان: آگاهی از شرایط به عنوان روش اندازه گیری عملکرد در فعالیت مشترک امنیت سایبری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Topic tracking language model for speech recognition
ترجمه عنوان: مدل زبانی پیگیری تاپیک (موضوع) برای تشخیص گفتار
رشته: کامپیوتر
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Asynchronous Data Fusion With Parallel Filtering Frame
ترجمه عنوان: همجوشی داده اسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله : Enhancing DNS security using dynamic firewalling with network agents
ترجمه عنوان: افزایش امنیت سیستم نام دامنه با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت:9000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Brocade Mobility Wireless LAN Solutions
ترجمه عنوان: راه حل های شبکه محلی بیسیم سیار بروکید
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Location-Based Self-Adaptive Routing Algorithm for Wireless Sensor Networks in Home Automation
ترجمه عنوان: الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون سازی خانگی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله : Coded anycast packet forwarding for wireless mesh networks
ترجمه عنوان: نقل و انتقال بسته های انیکست کدگذاری شده برای شبکه های مش بیسیم  
رشته: کامپیوتر
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله : Mobile Security Catching Up,Revealing the Nuts and Bolts of the Security of Mobile Devices
ترجمه عنوان: تامین امنیت تلفن های همراه، مشخص کردن بخش های اصلی امنیت تلفن های همراه
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Business intelligence in the cloud
ترجمه عنوان: هوش کسب و کار به روش محاسبه ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu