دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی مواد با ترجمه فارسی

مهندسی مواد

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی مواد با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Economic risk assessment of concrete and asphaltic pavements in freeways and highways
ترجمه عنوان: ارزیابی ریسک اقتصادی روسازی های بتنی و آسفالت در آزادراه ها و بزرگراه ها
رشته: مهندسی مواد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The effect of heat treatment on the microstructure and diffusion of silver in pyrolytic carbon coatings
ترجمه عنوان: تاثیر عملیات حرارتی بر روی  ریزساختار و نفوذ نقره در پوشش های کربنی  پیرولیتیک
رشته: مهندسی مواد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Orientation dependences of the Fe-Li solid-liquid interface Properties
ترجمه عنوان: وابستگی های جهت گیری خواص فصل مشترک جامد- مایع آهن- لیتیم
رشته: مهندسی مواد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس  حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Molecular dynamics simulation of the diffusion behavior between Co and Ti and its effect on the wear of WC/Co tools when titanium alloy is machined
ترجمه عنوان: شبیه سازی رفتار دیفوزیونی دینامیک  ملکول کبالت و تیتانیم و اثراتشان روی سایش ابزارهای تنگستن کاربید- کبالت در زمان ماشین کاری آلیاژهای تیتانیوم
رشته: مهندسی مواد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت:35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Characterization of Copper Oxide Nanoparticles Fabricated by the Sol–Gel Method
ترجمه عنوان: بررسی خواص نانوذرات مس اکسید تولیدی با روش سل- ژل
رشته: مهندسی مواد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Analytical simulation of nonlinear elastic-plastic average stress–average stress–average strain relationships for un-corroded/both-sides randomly corroded steel plates under uniaxial compression
ترجمه عنوان: شبیه سازی تحلیلی روابط زنجیره ای میانگین الاستیک- پلاستیک میانگین- تنش برای صفحات فولادی پوسیده شده با توزیع تصادفی پوسیدگی در هر دوطرف تحت تراکم تک محوری  
رشته: مهندسی مواد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 27 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Interfacial study of NiTi–Ti3SiC2 solid state diffusion bonded joints
ترجمه عنوان: پژوهشی در مورد نفوذ حالت جامد در اتصالات بهم پیوسته نیکل تیتانیوم و تیتانیوم سیلسیم کاربید
رشته: مهندسی مواد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Evaluation of carbon diffusion in heat treatment of H13 tool steel under different atmospheric
ترجمه عنوان: ارزیابی نفوذ کربن در عملیات حرارتی فولاد ابزار اچ 13 تحت شرایط اتمسفری متفاوت
رشته: مهندسی مواد
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس  حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله : Innovative coupled fluid–structure interaction model for carbon
ترجمه عنوان: مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه نانو جریان و نانوساختار
رشته: مهندسی مواد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Electrical discharge machining of ceramic carbon nanostructure composites
ترجمه عنوان: ماشین های تخلیه الکتریکی کامپوزیت های نانوساختارهای سرامیک / کربن
رشته: مهندسی مواد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Analysis of defect mechanisms  in polishing of tool steels
ترجمه عنوان: تحلیلی بر مکانیسم های نقص در پرداخت فولاد ابزار
رشته: مهندسی مواد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود مقاله انگلیسی


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu