دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی شیمی با ترجمه فارسی

شیمی

دانلود مقاله انگلیسی شیمی با ترجمه فارسی

عنوان مقاله: Micronised Egyptian blue pigment A novel near-infrared luminescent fingerprint dusting powder
ترجمه عنوان: رنگدانه آب مصری میکرونیزه؛ یک پودر جدید پاشیدنی لومینسانس (شب رنگ) نزدیک به فروسرخ مخصوص انگشت نگاری
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Formation of carcinogenic 4(5)-methylimidazole in caramel model systems, A role of sulphite
ترجمه عنوان: تشکیل کارسینوژنیک متیل ایمیدازول در سیستم های مدل کارامل؛ نقش سولفیت
رشته: شیمی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles
ترجمه عنوان: سیستم بیندرفاقد فرمالدهید به منظورتکمیل ضدآتش  پارچه های پنبه
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Improving light fastness of reactive dyed cotton fabric with antioxidant  and UV absorbers
ترجمه عنوان: بهبود  ثبات نوری پارچه پنبه ای رنگ شده با رنگ راکتیو با آنتی اکسیدان و جاذب های اشعه ماوراء بنفش
رشته: شیمی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8  صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را  دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Synthesis of halogen free flame retardant and its application on polypropylene
ترجمه عنوان: سنتز ماده ضدآتش فاقد هالوژن وکاربرد آن روی پلی پروپیلن
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Environmental pollution induced by an aluminium smelting plant in nigeria
ترجمه عنوان: آلودگی زیست محیطی ایجاد شده توسط واحد صنعتی ذوب آلومینیم در نیجریه
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Characterization of Nanocrystals Using Spectroscopic Ellipsometry
ترجمه عنوان: توصیف  نانوکریستال ها با  استفاده ازالیپسومتری  طیف نما
رشته: شیمی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Formaldehyde Free Binding System for Flame Retardant Finishing of Cotton Fabrics
ترجمه عنوان: سیستم بیندر فاقد فرمالدهید به منظور تکمیل ضدآتش پارچه های پنبه
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Morphology evolution of crystal populations
ترجمه عنوان: تکامل مورفولوژی جمعیت کریستال ها؛ مدل سازی و بررسی مشاهدات
رشته: شیمی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Nickel nanoparticles supported on MOF-5 Synthesis and catalytic hydrogenation properties
ترجمه عنوان: نانوذرات نیکل مورد حمایت در ام او اف 5؛ سنتز وخواص هیدروژنه کاتالیستی
رشته: شیمی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7  صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu