دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی پزشکی با ترجمه فارسی

پزشکی

مقالات انگلیسی پزشکی با ترجمه- بخش سوم


عنوان مقاله: Ouabain modulates epithelial cell tight junction
ترجمه عنوان: تنظیم اتصالات قوی سلول اپیتلیال توسط ماده اوابین
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Appetite and gastrointestinal motility Role of ghrelin-family peptides
ترجمه عنوان: اشتها و حرکات معدی- روده ای؛ نقش  پپتیدهای خانواده گرلین
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه-------------------------------------
عنوان مقاله: From Nanotechnology to Nanomedicine Applications to Cancer Research
ترجمه عنوان: از فناوری نانو برای نانو دارو؛ برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله   : Temperature and neuromuscular function
ترجمه عنوان: دما و نقش عصبی- عضلاتی
رشته: پزشکی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Canine Parvovirus
ترجمه عنوان: بیماری پاروویروس سگی
رشته: پزشکی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2010
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Active life expectancy and functional health transition
ترجمه عنوان: امید به زندگی فعال و تغییر اساسی در سلامتی
رشته: پزشکی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Antioxidant Intake and Risks of Rheumatoid Arthritis  and Systemic Lupus Erythematosus in Women
ترجمه عنوان: جذب آنتی اکسیدانت و خطرات رماتیسم و التهاب مفاصل و ضایعات پوستی و بدنی در زنان
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Autism and ADHD Symptoms in Patients with OCD; Are They Associated with Specific OC Symptom Dimensions or OC Symptom Severity
​​  
ترجمه  عنوان: اوتیسم و علائم اختلالات کم توجهی بیش فعالی در بیماران مبتلا به وسواس فکری عملی
رشته: پزشکی
تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را  دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Muscle Strengthening is not effective in childeren and adolescent with cerebral palsy
ترجمه عنوان: تحکیم و استحکام  ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال در فلج شدن مغزی موثر نمی باشد
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را  دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Extinction of Over-selected Stimuli Causes Emergence of Under-selected Cues in Higher-functioning Children with Autistic Spectrum Disorders
ترجمه عنوان: خاموش سازی علل محرک بیش از حد انتخابی توسط ظهور نشانه های کمتر انتخابی در عملکرد عالی کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیستی
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را  دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Quality of life after coronary artery bypass graft surgery in the elderly
ترجمه عنوان: کیفیت زندگی پس از جراحی پیوند بایپس عروق کرونر در افراد مسن
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Interaction of Noise Pollution and Blood Pressure in a Textile Factory in Ilam, Iran
ترجمه عنوان: کنش متقابل آلودگی  صدا و فشار خون در کارخانه های نساجی استان ایلام، ایران
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Electrospinning of polysaccharides for regenerative medicine
ترجمه عنوان: الکتروریسی پلی ساکاریدها برای پزشکی باز ساختی
رشته: پزشکی
تعداد: 11 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت   آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Performance Characteristics of a Sliding-Scale Hypertonic Saline Infusion Protocol for the Treatment of Acute Neurologic Hyponatremia
ترجمه عنوان: ویژگی های عملکرد درمقیاس حرکتی پروتکل تزریق سالین هیپرتونیک دردرمان هیپوناترمی حاد عصبی
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Alzheimer's disease: synaptic dysfunction and Aβ
ترجمه عنوان: بیماری آلزایمر؛ اختلال عملکرد سیناپسی
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را  دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Building a hospital referral expert system with a Prediction and Optimization-Based Decision Support System algorithm
ترجمه عنوان: ايجاد سيستم خبره ارجاع بيمارستان همراه با الگوريتم سيستم پشتيباني تصميم گيري مبتني بر بهينه سازي و پيش بيني
رشته: پزشکی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------
عنوان مقاله: Image Postprocessing in Digital Radiology
ترجمه عنوان: پس- پردازش تصویر رادیولوژی دیجیتال
رشته: پزشکی
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------- --------------------------
عنوان مقاله: Multi-gene evidence for a new bottlenose dolphin species in southern Australia
ترجمه عنوان: شواهد چند ژنی برای گونه های دلفین پوزه دراز در جنوب استرالیا
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Phase III Comparison of Vitespen, an Autologous Tumor Derived Heat Shock Protein gp96 Peptide Complex Vaccine
ترجمه عنوان: فاز سوم مقایسه ویت اسپن، یک تومور خود مشتق شده از شوک حرارتی پروتئین جی پی 96 مربوط به پپتید واکسن  پیچیده با انتخاب کردن یک درمان برای مرحله چهارم تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست توسط پزشکان
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Changes in health-related quality of life following percutaneous coronary intervention
ترجمه عنوان: تغییرات در کیفیت سلامت زندگی بعد از کرونری از راه پوست
رشته: پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Hyaluronic acid a natural biopolymer with a broad range of biomedical and industrial applications
ترجمه عنوان: اسید هیالورونیک؛ بیوپلیمر طبیعی با کاربردهای صنعتی و بیوشیمیایی
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Hyaluronic acid a natural biopolymer with a broad range of biomedical and industrial applications
ترجمه عنوان: اسید هیالورونیک؛ بیوپلیمر طبیعی با کاربردهای صنعتی و بیوشیمیایی
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of exercise training on blood lipids and lipoproteins in children and adolescents
ترجمه عنوان: تاثيرات تمرينات ورزشي بر روي ليپيدها و لیپوپروتئین ها خون در كودكان و نوجوانان
رشته: پزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: Digital Radiography  Image Quality
ترجمه عنوان: کیفیت  تصویر رادیوگرافی  دیجیتال
رشته: پزشکی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Health information systems Failure, success and improvisation
ترجمه عنوان: عوامل موفقیت، شکست و بهبود سیستم اطلاعات بیمارستانی
رشته: پزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Asymptomatic long-term survivors of coronary artery bypass surgery enjoy a quality of life equal to the general population
ترجمه عنوان: كساني كه با جراحی بایپس عروق کرونر از مرگ نجات يافتند بدون نشانه مريضي ازکیفیتي برابر با زندگی مردم عادی در طولاني مدتي بهره مند مي شوند
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Health information systems Failure, success and improvisation
ترجمه عنوان: عوامل موفقیت، شکست و بهبود سیستم اطلاعات بیمارستانی
رشته: پزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Cognitive–behavioral therapy for primary insomnia
ترجمه عنوان: درمان شناختی- رفتاری در ارتباط با بیخوابی اولیه
رشته: پزشکی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله:  The role of job alienation in work ability deterioration and unhealthy ageing
ترجمه عنوان: نقش از خود بيگانگی شغلي در تخريب قابليت هاي كاري و سالخوردگی ناسالم
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 9 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Disorder named ADHD
ترجمه عنوان: اختلالاتی به نام کم توجهی، بیش فعالی    
رشته: پزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------- ----------------------------
عنوان مقاله: Treatment of vitiligo with broadband ultraviolet B and vitamins
ترجمه عنوان: درمان ویتیلیگو با پهن باند فرابنفش بی و ویتامین ها
رشته: پزشکی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A double-blind controlled study of a nonhydroquinone bleaching cream in the treatment of melasma
ترجمه عنوان: مطالعۀ کنترل شدۀ  دوسوکور یک کِرِم ضدلک غیرهیدروکینن در درمان ملاسما
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A practical, algorithmic approach to diagnosing hair shaft disorder
ترجمه عنوان: روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin as Adjuvant Treatment for Colon Cancer
ترجمه عنوان: اگزاپلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mental retardation, a symptom and a syndrome
ترجمه عنوان: عقب ماندگی ذهنی، یك نشانه و یك سندروم
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 8 فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله: Monitoring and Comparing Follicular and Luteal Function between Genetically High- and Low-Producing Dairy Cows by Ultrasonography
ترجمه عنوان: نظارت و مقایسه عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده با  تولید شیر کم و زیاد از نظر ژنتیکی توسط فراسونوگرافی
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Growth Hormone and Bone
ترجمه عنوان: هورمون رشد و استخوان
رشته: پزشکی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1998
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Intermittent etidronate therapy to prevent corticosteroidinduced osteoporosis
ترجمه عنوان: درمان بین المللی اتیدرونات برای جلوگیری از کورتیکو استروئید القا کننده استروپوروزیس
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1997
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Telomerase in the early detection of cancer
ترجمه عنوان: آنزیم تلومراز در تشخیص اولیه سرطان
رشته: پزشکی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 1997
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Physical fitness and enhanced psychological health
ترجمه عنوان: تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی
رشته: پزشکی
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1990
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
مقاله: Ancylostoma ceylanicum Immunization with soluble worm extract
ترجمه عنوان: سیلانیکوم انسیلوستوما؛ ایمن سازی با عصاره محلول کِرم و واکنش به منظور چالش کشیدن عفونت سگ ها
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 350 00تومان
سال انتشار: 1985
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Medical ethics for radiology student
ترجمه نوان: اخلاق پزشکی برای دانشجویان رادیولوژی
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Complications of chemichal peeling
ترجمه عنوان: پیلینگ یا پوست اندازی شیمیایی
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Complications of Laser Surgery
ترجمه عنوان: عوارض جراحی با لیزر
رشته: پزشکی
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Autologus Fat Transfer,evolving concepts and techniques
ترجمه عنوان: انتقال چربی اتولوگوس؛ مفاهیم و تکنیک ها
رشته: پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu