• کد نمایش افراد آنلاین
 • مقالات انگلیسی رشته فیزیک با ترجمه - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  مقالات انگلیسی رشته فیزیک با ترجمه

  مقالات انگلیسی رشته فیزیک با ترجمه


  عنوان مقاله: Home Built Laser Projector
  ترجمه عنوان: پروژکتور لیزری سینمای خانگی
  رشته: فیزیک
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه  دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Impact of Cavity Size on Optical Injection Locking in Semiconductor Ring Lasers
  ترجمه عنوان: تاثیر اندازه حفره در قفل شدگی تزریق نوری در لیزرهای حلقه ای نیمه هادی
  رشته: فیزیک
  تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 5000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله : Influence of Edge Defects, Vacancies, and potential Fluctuations on Transport Properties of Extremely Scaled Graphene Nanoribbons
  ترجمه عنوان: تاثیر نقص لبه ای و نوسانات بلقوه در خواص انتقال نانوروبانهای گرافن
  رشته: فیزیک
  تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A Review on NanoFluids, Experiments and Applications
  ترجمه عنوان: مروری بر نانوسیالات، آزمایشات و کاربردها
  رشته: فیزیک
  تعداد: 15 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Characterization of Nanocrystals Using Spectroscopic Ellipsometry
  ترجمه عنوان: توصیف نانوکریستال ها- با استفاده از الیپسومتری طیف نما
  رشته: فیزیک
  تعداد : 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles
  ترجمه عنوان: مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ  کردن و آلیاژسازی نانوذرات
  رشته: فیزیک
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده  ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Bistability and Switching Properties of Semiconductor Ring Lasers With External Optical Injection
  ترجمه عنوان: مشخصه های کلیدزنی و پایداری دوسویه لیزرهای حلقه ای نیمه هادی با تزریق نوری بیرونی
  رشته: فیزیک
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله : NMR studies of pore formation and water diffusion in self-hardening cut-off wall materials
  ترجمه عنوان: تحقیقات رزونانس مغناطیسی هسته ای روی تشکیل حفره و نفوذ آب در مصالح  دیوار آب بند خود سخت ساز
  رشته: فیزیک
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Acoustic emission based drill condition monitoring during drilling of glassphenolic polymeric composite using wavelet packet transform
  ترجمه عنوان: نظارت شرایط حفاری بر مبنای انتشار صوت (حفر كننده) در طول حفاري تركيب پلیمری فنل/شیشه با استفاده از تغییر بسته موج
  رشته: فیزیک
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده  ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Drilling of carbon composites using a one shot drill bit
  ترجمه عنوان: دريل کاري کامپوزيت هاي کربني به کمک نوک مته یک شات. بخش 1: تشريح مراحل پنج گانه حفاري و فاکتورهاي تأثيرگذار بر بيشترين ميزان نيرو و گشتاور
  رشته: فیزیک
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Effect of PWHT cycles on fatigue crack growth and toughness of quenched and tempered pressure vessel steels
  ترجمه عنوان: تاثیر چرخه های حرارتی پس از جوشکاری بر رشد خستگی شکاف و استحکام ظروف فشار فولادی که حرارت دیده و سرد شده
  رشته: فیزیک
  تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Electrochemical characterization and computational fluid dynamics simulation of flow-accelerated corrosion of X65 steel in a CO2-saturated oilfield formation
  ترجمه عنوان: مشخصات الکتروشیمیایی و شبیه سازی محاسباتی دینامیک جریان خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد ایکس 65 در آب نفتی اشباع شده از دی اکسید کربن
  رشته: فیزیک
  تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Fabrication of Nanostructure Electroforming Copper Layer by Means of an Ultrasonic-assisted Mechanical Treatment
  ترجمه عنوان: ساخت لایه مسی نانوساختار فرآورى  شده از راه  قالب گيرى برقى به وسیله عملیات مکانیکی مبتنی بر امواج مافوق صوت
  رشته: فیزیک
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف-  7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Hydrophobic attraction forces in asymmetric aqueous films between hydrophobized micabare mica surfaces
  ترجمه عنوان: نيروهاي جاذبه هيدروفوبيك در پوشش های مايع غيرمتقارن بين سطوح هيدروفيل و هيدروفوب ميكا
  رشته: فیزیک
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Knowledge Management in Fast Reactors
  ترجمه عنوان: مديريت دانش در رآكتورهاي سريع
  رشته: فیزیک
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Laser treatment for corrosion prevention of electrical contact gold coating
  ترجمه عنوان: عملیات لیزری برای جلوگیری از خوردگی پوشش های طلای اتصالات الکتریکی
  رشته: فیزیک
  تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2002
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Materials with specific magnetic properties
  ترجمه عنوان: موادی با ویژگی های مغناطیسی
  رشته: فیزیک
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف-  9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Physical elution in phage display selection of inorganic-binding peptides
  ترجمه عنوان: جدايش فيزيكي با استفاده از انتخاب اشکارسازی باکتریوفاژ و پپتيدهای غیرآلی متصل
  رشته: فیزیک
  تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A high performance scientific cloud computing environment for materials simulations
  ترجمه عنوان: محیط محاسبات ابری علمی کارآمد برای شبیه سازی مواد
  رشته: فیزیک
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : Nanostructural Chemically Bonded Ca-Aluminate Based Bioceramics
  ترجمه عنوان: بيوسراميك هاي مبتني بر آلومينات كلسيم  با نانو ساختار شيمیايي  بهم متصل
  رشته: فیزیک
  تعداد: 25 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Nanocrystals - Nanowires - Nanolayers
  ترجمه عنوان: نانو کریستال ها- نانو  سیم ها- لایه های نانو
  رشته: فیزیک
  تعداد: 75 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 53 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Optimal geometric design of monolithic thin-film solar modules
  ترجمه عنوان: طراحی هندسی بهینه ماژول های پوسته- نازک یکپارچه خورشیدی؛ ساختمان پیل های خورشیدی پلیمری
  رشته: فیزیک
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Acoustic Ultrasonic Lubrication
  ترجمه عنوان: روغن کاری یا گریس کاری التراسونیک/ وابسته به شنوایی
  رشته: فیزیک
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Forced chemical confinement fusion
  ترجمه عنوان: همجوشی حبس شیمیایی اجباری
  رشته: فیزیک
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 7000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Role of undoped cap in the scaling of thin-disk lasers
  ترجمه عنوان: نقش عدم پیش بینی کلاهک در سنجش لیزرهای صفحه نازک
  رشته: فیزیک
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 11000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Use of Combined Signal for reactor signal validation
  ترجمه عنوان: استفاده از سیگنال های ترکیبی برای خاموش کردن سیگنال موجود راکتوری
  رشته: فیزیک
  تعداد: 77 صفحه انگلیسی پی دی اف- 74 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 1994
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The effects of high frequency electromagnetic waves on the vegetal organisms
  ترجمه عنوان: تأثیر امواج الکترومغناطیسی بافرکانس بالا بر ارگانیسم های گیاهی
  رشته: فیزیک
  تعداد: 8 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Graphene supports the propagation of subwavelength optical solitons
  ترجمه عنوان: گرافین از تکثیر سولیتون های اپتیکال زیر طول موج حمایت می کند
  رشته: فیزیک
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : Integrated photoelasticity for nondestructive residual stress measurement in glass
  ترجمه عنوان: عملکرد لرزه ای  اتصالات ممان فولاد مقطع کاهش یافته تاثیرات استحکام ناحیۀ پانل و روش اتصال شبکه ای جوش خورده
  رشته: فیزیک
  تعداد: 9 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 13000 تومان
  سال انتشار: 2000
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Whole-field digital measurement of principal stress directions in photoelasticity
  ترجمه عنوان: اندازه گیری میدان- کل دیجیتالی جهات تنش اصلی در فتوالاستیسیته
  رشته: فیزیک
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 13000 تومان
  سال انتشار: 1998
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه:بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu