• کد نمایش افراد آنلاین
 • مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد با ترجمه - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد با ترجمه

  مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد با ترجمه


  عنوان مقاله: Analytical simulation of nonlinear elastic-plastic average stress–average stress–average strain relationships for un-corroded/both-sides randomly corroded steel plates under uniaxial compression
  ترجمه عنوان: شبیه سازی تحلیلی روابط زنجیره ای میانگین  الاستیک- پلاستیک میانگین- تنش برای صفحات فولادی پوسیده شده با توزیع تصادفی پوسیدگی در هر دوطرف تحت تراکم تک محوری  
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2015
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله : Innovative coupled fluid–structure interaction model for carbon
  ترجمه عنوان: مدل ساختار مایع  تعاملی برای نانو لوله های  کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه نانو جریان و نانو ساختار
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Analysis of defect mechanisms in polishing of tool steels
  ترجمه عنوان: تحلیلی بر مکانیسم های نقص در پرداخت فولاد ابزار
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله : Experimental validation of a theoretical model for flexural modulus of elasticity of thin cement composite
  ترجمه عنوان: ارزیابی تجربی یک مدل  تئوری برای مدول الاستیسیته خمشی کامپوزیت بتن نازک
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A Review on NanoFluids Experiments and Applications
  ترجمه عنوان: مروری بر نانوسیالات، آزمایشات و کاربردها
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ----------------------------------
  عنوان مقاله: A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles
  ترجمه عنوان: مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Acoustic emission based drill condition monitoring during drilling of glassphenolic polymeric composite using wavelet packet transform
  ترجمه عنوان: نظارت شرایط  حفاری بر مبنای انتشار صوت (حفر كننده) در طول حفاري تركيب پلیمری فنل/شیشه با استفاده از تغییر بسته موج
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: An experimental and numerical study on heat transfer enhancement for gas heat exchangers fitted with porous media
  ترجمه عنوان: بررسی تجربی و عددی افزایش انتقال حرارت مبدلهای حرارتی گازی مجهز به مواد متخلخل
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Effect of PWHT cycles on fatigue crack growth and toughness of quenched and tempered pressure vessel steels
  ترجمه عنوان: تاثیر چرخه های حرارتی پس از جوشکاری بر رشد خستگی شکاف و استحکام ظروف فشار فولادی که حرارت دیده و سرد شده
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Electrochemical characterization and computational fluid dynamics simulation of flow-accelerated corrosion of X65 steel in a CO2-saturated oilfield formation
  ترجمه عنوان: مشخصات الکتروشیمیایی و شبیه سازی محاسباتی دینامیک جریان خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد ایکس 65 در آب نفتی اشباع شده از دی اکسید کربن
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Fabrication of Nanostructure Electroforming Copper Layer by Means of an Ultrasonic-assisted Mechanical Treatment
  ترجمه عنوان: ساخت لایه مسی نانوساختار فرآورى شده از راه قالب گيرى برقى به وسیله عملیات مکانیکی مبتنی بر امواج مافوق صوت
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Laser treatment for corrosion prevention of electrical contact gold coating
  ترجمه عنوان: عملیات لیزری برای جلوگیری از خوردگی پوششهای طلای اتصالات الکتریکی
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2002
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Materials with specific magnetic properties
  ترجمه عنوان: موادی با ویژگی های مغناطیسی
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Physical elution in phage display selection of inorganic-binding peptides
  ترجمه عنوان: جدايش فيزيكي با استفاده از انتخاب اشکارسازی باکتریوفاژ و پپتيدهای غیرآلی متصل
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Preparation of novel porous solids from alumina-pillared fluorine micas by acid-treatment
  ترجمه عنوان: آماده سازي تهيه جامدات متخلخل جديد از ميكاهاي فلوئوردار ستون دار توسط اکسید الومینیوم با استفاده از عملیات اسيد
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Relationships between Quality and Attributes of Spot Welds
  ترجمه عنوان: رابطه بین کیفیت و خصوصیات جوش نقطه ای
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2003
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Thermodynamic modeling of fcc order/disorder transformations in the Co–Pt system
  ترجمه عنوان: مدلسازی ترمودینامیک استحاله منظم/ نامنظم شدن ساختار مکعبی با وجوه مرکز دار در سیستم کبالت-پلاتین
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A Martensite Boundary on the WRC-1992 Diagram
  ترجمه عنوان: مرز مارتنزيتي، براساس اندازه گيري هاي مغناطسي و آزمون هاي خميدگي لايۀ طولي
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 9 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 1999
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: An investigation of microstructure property relationships in dissimilar welds
  ترجمه عنوان:  بررسي روابط ريزساختار/ خاصيت در جوش هاي غيرمشابه بين فولادهاي ضدزنگ آستنيتي و ماتنزيتي
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 13 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Corrosion resistance of sintered duplex stainless steel evaluated by electrochemical method
  ترجمه عنوان: ارزيابي مقاومت در برابر خوردگي  فولاد ضد زنگ دولايه از طريق روش الكتروشيميايي
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Design principle of single-or double-layer wave-absorbers containing left-handed materials
  ترجمه عنوان: اصل طراحی جاذب های موج تک لایه یا دو لایه حاوی مواد چپگرد
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف-  13 صفحه  فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Impact toughness of high strength low alloy TMT reinforcement ribbed bar
  ترجمه عنوان: چغرمگي ضربه ای بار شياردار تقويت كننده تی ام تی كم آلياژ پراستحكام
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 3 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 5000 تومان
  سال انتشار: 2002
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Exploring the Mechanical Properties of Spot Welded Dissimilar Joints for Stainless and Galvanized Steels
  ترجمه عنوان: بررسي خواص مكانيكي اتصالات غيرمشابه خال جوشي فولادهاي ضد زنگ و گالوانيزه
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 8 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Microstructure and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded Advanced High Strength Steels
  ترجمه عنوان: خواص مکانیکی و  ریزساختار برای جوشکاری نقطه ای  فولادهای پیشرفته  با استحکام بالا
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 9 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Performance of Welded High-Strength Low-Alloy Steels in Sour Environments
  ترجمه عنوان: عملكرد فولادهاي كم آلياژ پراستحكام جوش خورده در محيط هاي ترش
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2003
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Toughening of unmodified polyvinylchloride through the addition of nanoparticulate calcium carbonate
  ترجمه عنوان: تقویت پلی وینیل کلرید اصلاح نشده با افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Electrical discharge machining of ceramic carbon nanostructure composites
  ترجمه عنوان: ماشین های تخلیه  الکتریکی کامپوزیتهای نانوساختارهای سرامیک/ کربن
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: End forming of thin-walled tubes
  ترجمه عنوان: شکل گیری بخش انتهای لوله ها با دیواره نازک
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: New System to Control Magnetic Arc Blow in Welding
  ترجمه عنوان: سیستم جدید برای کنترل کردن مغناطیسی قوس جوش در جوشکاری
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 1993
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Numerical Simulation of the VAR Process with calcosoft®-2D and its Validation
  ترجمه عنوان: شبیه سازی عددی برای فرایند ذوب قوس تحت خلاء با نرم افزار کالکوسافت دو بعدی و صحت آن
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 11000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Performance of Single Pass earth-Tube Heat Exchanger
  ترجمه عنوان: ایجاد یک مسیر لوله برای تبادل کننده حرارتی؛ یک مطالعه آزمایشی
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2003
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Safety and Risk Associated with Nanoparticles
  ترجمه عنوان: ایمنی و خطر مرتبط با نانو ذرات
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Selective removal of arsenic(V) from a molybdate plant liquor by precipitation of magnesium arsenate
  ترجمه عنوان: تفکیک شدن و برطرف شدن انتخابی آرسنیک از واحد صنعتی مایع مولیبدات به وسیله رسوب کردن آرسنات منیزیم
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Sensitive molecular binding assay using a photonic crystal structure in total internal reflection
  ترجمه عنوان: آزمایش حساسیت پیوند مولکولی با  استفاده از ساختار کریستال فوتونیک در کل انعکاس درونی
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 8 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Shape memory alloy CuAlBe strands subjected to cyclic axial loads
  ترجمه عنوان: رشته های کوالب آلیاژ محفظه ای شکل در معرض بارهایی با محور زنجیره ای و متناوب
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Experimental and Numerical Assessment of a New Alternative of RBS Moment Connection
  ترجمه عنوان: ارزیابی تجربی و عددی از یک جایگزین جدید برای اتصال خمشی با کاهش درمقطع تیر
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 9 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 13000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Introduction to Hybrid Materials
  ترجمه عنوان: مقدمه ای بر مواد هیبریدی
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 42 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 64 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Seismic performance of reduced beam section steel Moment connections effects of panel zone strength and beam web connection method
  ترجمه عنوان: عملکرد لرزه ای اتصالات ممان فولاد مقطع کاهش یافته تاثیرات استحکام ناحیۀ پانل و روش اتصال شبکه ای جوش خورده
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Integrated photoelasticity for nondestructive residual stress measurement in glass
  ترجمه عنوان: عملکرد لرزه ای اتصالات ممان فولاد مقطع کاهش یافته تاثیرات استحکام ناحیۀ پانل و روش اتصال شبکه ای جوش خورده
  رشته: مهندسی مواد
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 13000 تومان
  سال انتشار: 2000
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu